marts 29, 2011

Tosprogethed er en fordel - hvis det ikke bare er kaudervælsk?

I Bremen lægger man vægt på, at flere indvandrere bliver lærere. To-sprogethed er en fordel og giver eleverne noget at leve op til.

Kilde:  Politically incorrect 29.3.2011