marts 24, 2011

Forslag fra Bat Ye´or

Forslag fra Bat Ye´or om at lægge pres på Ægypten angående deres forfølgelse af de kristne koptere.
Vesten kan fordømme undertrykkelsen af kopterne og andre religiøse minoriteter, og stille som betingelse for den generøse pengestøtte til Egypten, at landet bygger reelle demokratiske strukturer op, og gør en ende på hadkulturen mod Israel, som er en indikator på morderisk intolerance mod jøder, kristne og andre. Folk i Vesten burde forlange disse ting af deres egne regeringer, da det er deres skattepenge som havner i de arabiske lande.

Bat Ye´or i et interview på document no.http://www.document.no/2011/03/bat-yeor-brorskapet-vil-islamisere-moderniteten-ikke-modernisere-islam/