marts 04, 2011

Manipulering med landets borgere.

Vi kender det allesammen, at man vinkler beskrivelser af dit og dat, så det synes bedre, meget bedre end virkeligheden og så småt attråværdigt, ja måske endda uundværligt. Det er sådan noget, reklamebranchen lever af.

Men det gælder også i politiske sammenhæng, hvor man skal overbevise skatteborgerne og medborgerne om, at denne eller hin politiske ideologi eller idé er den helt rigtige. Men ligesom ved handelens eller turismens skønmalerier skal man ikke lade sig købe til hvad som helst. Undersøg hvem, der står bag!
Købet kan blive dyrere end man i sin vildeste fantasi har kunnet forestillet sig.


Jeg var til et møde på Rådhuset den 3. marts angående et internationalt-projekt kaldet ”Open Society Foundation” = ”Stiftelsen for Åbne Samfund”. Denne internationale organisation er oprettet af en af verdens rigmænd, den venstreorienterede George Soros, som ved pengespekulationer har samlet sig en svimlende formue. Intægterne af denne bruger han til støtte for små og store projekter i multikulturernes forskellige lande.


Et af projekterne handler om minoriteters integration i EU´s byer, d.v.s.  Det slidte og resultatsløse ord ”integration” har åbenbart fået så dårlig en klang, at Københavns Kommune ind i mellem bruger ordet ”inclusion”. (Ordet lugter til gengæld lidt af fængselsmiljø, men det skal ikke misforstås. Det har ingenting med religion og kriminalstatistik at gøre.)
Det er ikke byens første ”Inclusion”-kampagne for at få minoriteter, d.v.s. muselmænd og zigøjnere, lukket ind i de europæiske storbyer. ”At home in Copenhagen”, ”At home in Amsterdam”, ”At home in Marseille”, ”At home in Rotterdam", "At home in..." Sverige nævntes som forbillede. Grænserne er revet ned uden at befolkningen har forstået det. De har ikke noget fosterland længere, og heller ikke noget at skulle have sagt. De tav, da det var tid at tale!

”Open Society Foundation” har trykt millioner af brochurer, plakater, opråb etc. til ovennævnte EU-projekt ”At home”, herunder til mødet på Rådhuset 3/3 for at vinde skatteborgerne for idéen om åbne byer -  for hvem som helst. Teksten er indholdsløst ordskvalder, side efter side, uden at berøre de egentlige problemer og fremtidige udsigter.
Man kan ikke lave om på folk fra den ene dag til den anden. Hvad forestiller man sig? 
Hvordan var det tidligere? Et frembrusende barbarisk umedgørligt folk ville have mere magt, eje alt, beherske alt, og krævede tolerance og respekt.


Sådan var det. Hvordan bliver det?


                                         Plakat: Muslimer i Hamborg


Illustration øverst: Logo for "Open Society Foundation"


Mere en anden gang.