marts 22, 2011

Forkert Domstol


Morten Messerschmidt efter krucifiks-dom:
Rigtig dom - men forkert domstol
Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Morten Messerschmidt, glæder sig over, at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg har trukket følehornene til sig i sagen om krucifikser i italienske skoler, men ærgrer sig over, at Menneskerettighedsdomstolen overhovedet gav sig til at angribe Italiens suveræne ret til at afgøre spørgsmålet om krucifikser i skoler.
"Det er da glædeligt, at domstolen ikke kunne påpege overtrædelser af nogen konventioner, fordi der i italienske klasseværelser hænger krucifikser, men det er stadig foruroligende, at domstolen overhovedet ville beskæftige sig med sagen", siger Morten Messerschmidt.
"Sagens udfald bør give anledning til en evaluering af domstolens virke, og det bør navnlig overvejes, hvordan latterlige sager som denne i fremtiden helt undgås. Naturligvis er spørgsmålet om tilstedeværelsen af krucifikser i den italienske statsskoles klasseværelser et rent nationalt anliggende", siger Morten Messerschmidt.
"Menneskerettighedsdomstolen bør tage sig af langt mere principielle sager af universel karakter - i stedet for at underminere medlemslandenes religionsfrihed, kultur og identitet. Det arbejde klarer EU-Domstolen glimrende, " slutter Morten Messerschmid.


Kilde: Pressemeddelelse fra DF, Bryssel 22.3.2011.