marts 23, 2011

Hvad koster det hjernevaske borgerne?

Københavns Kommune spenderer masser af penge på at hjernevaske borgerne med de politisk korrekte meninger. I Ordskvaldren, der strømmer ud fra Rådhuset er der fyldt godt op med sympatiske gloser, De understreges yderligere af plakatkampagner ude i byen, arrangementer for borgerne, tegnekonkurrencer – og bænke, hvor man kan snakke, snakke og snakke…

Kampagnen Vi KBH.R´ (Vi Københavner´) lagde anpå multikultur, en anden på indlukning (inklusion) af fremmede, en tredje på at sige undskyld (- til hvem? For hvad?).
Længst nede fotos af kampagnemedhjælpere. Kommunen bruger salamimetoden i sin indoktrinering, hvilket fremgår af deres logo.


                                      Det er aldrig forsent at sige UNDSKYLD!


     For Hvad ?