marts 10, 2011

Kommunerne skal have åbne regnskaber


Det er på tide, at landets kommuner begynder at spille med åbne kort i stedet for hele tiden at påstå, at en stram økonomi går ud over servicen til børn og ældre.
Det mener kommunalordfører, MF Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti.
- Kommunerne fortæller os hele tiden, at der ikke er penge til at opretholde niveauet for velfærd. Samtidig ser vi jo, at kommuners anlægsudgifter er enorme, der bliver brugt mange penge på kurser og efteruddannelser af ledere, der bliver bygget sportshaller og i det hele taget brugt rigtigt mange penge på områder, som bør nedprioriteres til fordel for fastholdelse af velfærdsydelser i en tid, hvor alle danskere må holde igen.
Hans Kristians Skibbys udtalelser kommer på baggrund af, at Det Fælleskommunale Løndatakontor netop har offentliggjort en ny opgørelse af antallet af fuldtidsansatte i landets kommuner.
Der er konstateret et fald i på godt 11.000 fuldtidsstillinger i kommunerne, som dermed har samme antal ansatte som ved indførelsen af Kommunalreformen 1. januar 2007.

Formanden for Kommunernes Landsforening, Jan Trøjborg (S) udtaler i den anledning, at det er besparelser, der bærer skylden.
Derfor må det nu være på tide, at vi får skabt åbenhed om tallene. Kan kommunerne skære ned på administration, kurser, anlægsudgifter samt byggerier og undgå nedskæringer på velfærden? Det spørgsmål vil DF gerne have besvaret. Derfor vil jeg nu bede indenrigsminister Bertel Haarder (V) om en kommentar til det her samt et løfte om, at det skal være nemmere for borgerne at kigge kommunerne over skuldrene, når det gælder deres økonomi. Desuden vil jeg opfordre ministeren til at arbejde for en form for personaleredegørelse som kan beskrive udviklingen i kommunernes personalesammensætning eksempelvis lærere, pædagoger, HK ansatte, akademikere og andre personalegrupper. Det er noget som kommunerne har alle oplysninger om idag, men en sådan tværkommunal sammenligning vil kunne beskrive de enkelte kommuners ansættelsesmønstre.
     
Jeg vil bede indenrigsministeren om af tage disse krav med til forhandlingerne om en ny kommuneaftale, som skal være på plads senere i år, siger Hans Kristian Skibby.