marts 13, 2011

Brev om bondfångeri

Bondfångeri

För några år sedan (år och datum obekant) satt en kvinna framför min lokala ICA-butik och rekommenderade folk att teckna ett försäkringsabonnemang hos ”Securia Systems AB Spärrservice” för om möjligt att återfå viktiga föremål som husnycklar, bilnycklar, pengebörs, kontokort etc. som man hade blivit av med, t.ex. glömt, tappat, fått stulen etc.  Eller att få spärrat bankkonti och liknande.
Föremålen registrerades, så man kunde finna fram till ägaren.

Det ger sig själv att sådan ”service” särskilt har stort intresse för äldre människor, som har lätt  att glömma.

Jag tecknade därför ett abonnemang - för tre år, vilket gav lite rabatt - och hörde inte mera till Securia. Jag glömde faktisk allt om dem, intill jag en dag plötsligt fick en faktura, där de tackade mig för att jag hade förlängd mitt abonnemang. Jag skrev omedelbart, att jag inte hade bett om förlängning.
Fakturan kom tillbacks, att enligt Allmänna bestämmelser för SpärrService tjänst var jag skuldig att betala, eftersom jag inte hade insänt uppsägning senast en månad innan mitt  abonnemang utlöp, vilket var den 25/9 2010, skrev de

Eftersom jag inte hade någon aning om detta och inte hade fått någon förvarning blev jag inte bara överraskat men upprörd over metoden. Är det verkligen juridisk hållbart? Har man verklighen lov att göra affärer på det sättet??? 

Man hade förlängd - inte med ett år, men med tre - eftersom jag ju i min ovetenhet för att spara pengar i sin tid hade tecknat mig för tre år och fått lite rabatt. Nu hämnade det sig.

Det handlade i mitt fall om 435 kr. - en märkbar summa för en vanlig folkpensionär. Pengarna kunde mycket hellre gå till något bättre!

För mig att se är det oanständig bondfångeri och inget annat!

Det rör sig inte om hjälpsam service för äldre människor, men utnyttjande av deras glömska,

Jag skickar därför detta till alla mina kontakter i Skandinavien som en varning i hopp om, att någon uppmärksammar det