marts 23, 2011

Kopterne

Det schweiziske TV-program ”Stjernetimer” fortalte 13. marts om de koptiske kristnes nød og fattigdom i Ägypten med yderst ubehagelige sandheder. Alene i Kairo lever der 2 millioner koptere – hvoraf de fleste i bitter fattigdom, fordi de af muselmändene bliver behandlet som andenrengs borgere, såkaldte dhimmiere, og ved enhver lejlighed bliver fornedret.

Kopterne, som er efterkommerne  fra de oprindelige ägyptere, er under det arabisk herrefolk anset for lige akkurat gode nok til at lave tøjbøjler og sko af det plastikaffald, de finder på storbyens lossepladser. En muslim ville aldrig nogensinde frivilligt sätte sin fod i de kristne ghettoer.
Under svineinfluenzaen påpberåbte myndighederne aig smittefaren for på brutal måde at slå kopternes eneste ejendele ihjel – svinene, som skulde sikre dem den daglige mad (se Spydpigen 24.9.2009).

Eftersom kristenforfølgelserne tager til, kirker afbrændes og kristne hugges ned, har Forskningsforlaget Rafael lige udgivet en lille bog om "Kristenforfølgelser i Verden", samlet og redigeret af Niels Erik Søndergaard. Heri gennemgås forfølgelserne i diverse lande, og en liste over lande røber, hvilke der er værst.
Ægypten ligger dér som nr. 18.