marts 09, 2011

Imam anställd i Svenska Kyrkan!!!

Läs först dessa två:  

Nedanstående artikel är från Spydpigen 2007:   www.spydet.blogspot.com
Repetition: 28. juli 2007:

Olaf Gerlach Hansen, tidigare chef för det under det danska Utrikesdepartementet hörande Center för Kultur och Utveckling (CKU), beskrev den 13. Juni 2005 vid en konferens i Rabat i Marocko, hur man skulle förverkliga de på 70-talet avgivna EU-löften till de arabiska länderna. Med andra ord: Hur man skulle påtvinga de europeiska befolkningar att acceptera och underkasta sig islam och realisera EU-politikernas och arabländernas drömmar om ett Eurabia – till fördel för storfinansens industri- och handelsplaner.

I projektet ingick också, att 2006 utropades till ett ”multikulturellt år”.

Med utrikesminister Per Stig Møllers välsignelse och rekommendation (sic!) arrangerade CKU en utställning om Mellanöstern och de islamiska staterna i Nordafrika under titeln ”Images of The Middleeast”. Man reklamerade intensivt för festivalens konstnärliga innehåll, men avhöll sig från att tala om, vad det egentligen handlade om (Se Festivaltidningen!).:

Nämligen en islamisering direkt riktad till danska skolelever.

Också Helsingborg tog del i Mellanösternfestivalen. Sverige gick som så ofta tidigare främst i spetsen för islamiseringen, i detta fall med ”falskspelarna” i Danmark.

Islam är klar över, att den bild, invandrarna ger den europeiska befolkningen av islam, i stort sett är negativ med anledning av muslimernas misshandlingar, våld och våldtäkter etc. Där skall mycket till att ändra den bilden och ge intryck av att islam i själva verket är en fredsälskande religion!!! (Det har vi ju hört tusentals gånger utan bevis!). Det räcker inte med att hälsa ”Assalamu alaykum”, fred vara med Er.

Det svenska studieförbundet ”Sensus”* inledde samarbete med det islamiska studieförbundet ”Ibn Rushd”* om at utbilda islamiska ”fredsagenter”. Ledaren av ”Sensus”, Mats Bernstedt, medgav, att han inte själv hade mycket kännedom om islam, men samarbetade med (etioparen?) Yasin Ahmed.

Helsingborg deltog i Mellanöstfestivalen med några inslag. Imamen Othman Al-Tawalbeh i Helsingborg, som stammar ifrån Jordanien, är islamolog och söker som ”fredsforskare” att förena de två oförenliga kulturer t.ex. genom gemensam morgonandakt, gudstjänster och skolavslutningar. Han är projektledare i ovannämnda studieförbund ”Iben Rushd” och har varit utskickad av det svenska utrikesdepartementet till dialogturné i Egypten och Jordanien.
Fredsprojektet har et budget på 1,5 millioner sv. kr. Pengarna kommer från Sveriges Ungdomsstyrelse (250.000), Folke Bernadotte Akademin (300.000) och Almänna arvsfonden (870.000). Från 2005 till nu i 2007 har de utbildat etthundratal unga muslimer mellan 16 och 25 år till ”fredsagenter”. Dessa skall utbilda flera ”fredsagenter” och liksom missionärer sprida en fredens bild av islam genom studiecirklar och – viktigast – i skolarna till de försvarslösa skoleleverna!!! Dessutom skall man ge ut en ”handbok i islamisk fredskultur” (sic!).

Målet är att bilda en aktiv islamisk fredsrörelse, som kan samarbeta med kristna fredsrörelser, främst i Sverige, sedan inom EU och i resten av världen, vilket knappast kan överraska. Ett par av dessa fredsagenter uppträdde i Almedalen på Gotland under den traditionella politikervecka i juli 2007 (och kanske efterföljande år?).

Som planerad (och nämnd i Festivaltidningen från utställningen ”Images of the Middleeast” hösten 2006) har man skickad unga - båda konstnärer, journalister och ”fredsagenter” - till Mellanöstern för vidare instruktion. Sålunda har en grupp unga svenska muslimer i början av 2007 tagit del i ett ”fredspilotkurs” på Anna Lindh Fondens Institut i Alexandria (som en del av ”Barcelonaprocessen”* projekt).

Man var smickrad av att få ”träffa stora namn därnere”. (Herregud, just tom smicker för den lille mannen på golvet är ett känt vapen!). Vem var de ”stora namnen”? Tidigare vapeninspektör Han Blix, en egyptisk mufti och religionsministern… Och man hade arrangerad många föreläsningar på Al Azbar-Universitetet i Cairo, sade den svenska ledaren på Anna Lindh Institutet, Jan Henningsson…

Frikyrkepastor Stanley Sjöberg varnade i den svenska kristna tidningen ”Världen i dag” 20.7.07: visst är det viktigt att välkomna ärliga muslimers önskan om att främja fred, men man skall inte vara blind för, att koranen uppfordrar till våld.Jo visst. Vi ”icke-muslimer” har god anledning att vara skeptiska till projektet. För invandringen visste vi stort sett inget som hälst om islam och koranen, men nu har vi i åtskilliga år iakttagit muhammedanernas beteende och hört om begrepp som taquia (den av Allah omtyckte lögnen emot icke-muslimer), hedersmord, balkonghoppare, självmordsbombare, terrorister. Vi har själva hört och sett och konkluderad….

Dessutom har vi också lärt en del från tidigare så kallade fredsprojekten, som i verkligheten hade ett annat syfte: tänka på den sovjetstyrde fredsrörelsens många fraktioner och användbara, men naiva medlöpare under det kalla kriget eller på det europeiska gemensamma marknads fredsprat, når de ville ha makt. Också Hitler talade om fred. Och Chamberlain med sitt ”Fred i vår tid”!Alla människor vill ha fred. Frågan är endast: på vilka villkor.