marts 25, 2011

Schengen-aftalen gav bandekriminalitet


Frykter flere omreisende bander

Både politi og justispolitikere frykter nye strømmer 
av kriminelle øst-europeiske bander når 
Schengen-området utvides.


EU jobber nå med å innlemme også Romania og Bulgaria i Schengen, noe som gjør at personer derfra kan reise fritt inn i Norge.
Det bekymrer Atle Roll-Mathiessen som er sjef for taktisk etterforsning i Kripos.
·        Vi har jo sett når EU har blitt utvidet østover, schengensamarbeidet har blitt utvidet, så har vi et større innslag av borgere fra de landene i Norge som begår kriminalitet enn det var tidligere.
Bare i løpet av 2009 personer var personer fra Litauen, Polen og Romania involvert i rundt 9000 saker med vinningskriminalitet, ifølge tall fra Kripos.

Mobile bander

Denne uka ble to menn fra Litauen dømt til fengsel for et omfattende tyveriraid fra Mo i Rana i sør - via Vesterålen til Karasjok i nord.
I Hadsel kommune i Vesterålen frykter lensmann Trond Olsen at enda flere slike saker vil gå hardt utover poliets allerede knappe ressurser.
·        Når vi bruker store ressurser på slike saker, må vi redusere på andre områder. Slike saker er veldig ressurskrevende for politiet å etterforske.

Fritt fram

Etter at land som Litauen og Polen ble innlemmet i Schengen-området har vinningskriminaliteten i Norge økt kraftig. Om kort tid kan trolig også kriminelle fra Romania og Bulgaria reise fritt inn i Norge når Schengen-området utvides ytterligere.
·        Når romania og bulgaria får implementert schengen-avtalen for sine, så vil det gjøre det mulig ikke bare for borgere i disse to landene, men også borgere fra Moldovia med rumenske pass å bevege seg fritt innenfor Schengen, sier Roll-Mathiessen.
Han advarer nå mot at denne kriminaliteten bare vil øke i omgang.