marts 21, 2011

Stop så den moske!


Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, tager nu Integrationsminister Søren Pind (V) på ordet, når han siger, at han ikke vil forholde sig til et krav om at få klarlagt økonomien bag byggeri af en stor-moské på Vibevej i Københavns Nordvest kvarter, før der foreligger et konkret forslag.
- Jeg går nu til Integrationsministeren med et konkret forslag og forlanger en undersøgelse af finansieringen af moskéen. Og jeg ser meget gerne, at planerne om byggeriet helt bliver afvist

Det er Iran, det iranske præstestyre og foreningen Ahlul Bait, der står bag byggeriet. Foreningen hvis bestyrelse består af flere medlemmer af den iranske regering skal overhovedet ikke have lov til at bygge en moské i Danmark, slår Pia Kjærsgaard fast.
Dansk Folkepartis medlemmer i Københavns Borgerrepræsentation var da også eneste parti, som stemte nej til moskébyggeriet, da alle de øvrige partier 10. februar sidste år sagde ja, til byggeriet. Nu er flere partier pludselig med på, at se på sagen igen.
- Det kan jeg da kun glæde mig over. Men vi skal ikke nøjes med at ’se på sagen’. Ahlul Bait er et skalkeskjul for det iranske præstestyre. Der er jo også mange iranere i Danmark, som advarer mod moskébyggeriet og dem, der står bag. Derfor er det et gevaldigt skråplan at komme ud på, hvis det iranske styre får mulighed for via en stormoské at få et talerør i Danmark. Derfor må vi skride ind, siger Pia Kjærsgaard.

- DF i Københavns Borgerrepræsentation var da også fornylig med til at stille krav om, at der bliver tinglyst en servitut, som sikrer, at der ikke vil blive kaldt til bøn fra moskéen. Kravet om en tinglysning har midlertidigt sat bom for byggeriet. Nu skal vi udnytte tiden til at få Integrationsminister Søren Pind på banen
- Og stop så påstandene om, at Folketinget griber ind og blander sig i i kommunale afgørelser. Vi har på Christiansborg flere gange sagt nej til Københavns kommunes planer. Det gælder eksempelvis P-anlæg ved Operaen samt etablering af en betalingsring. Vi politikere på Christiansborg skal selvfølgelig gribe ind, når en kommune vil tage en beslutning, som der ikke er flertal for blandt partierne i Folketinget.
Det gælder også, når der er tale om et moskébyggeri. Så nu forventer jeg, at Søren Pind træder i karakter, siger Dansk Folkepartis leder.


Kilde; Pressemeddelelse fra DF 19.3.2011