marts 31, 2011

Apropos gårsdagens indledningsord til Jyske Lov: Med lov skal man land bygge.

Apropos gårsdagens indledningsord til Jyske Lov: Med lov skal man land bygge.

Gud ved, om det var banal pubertetsopsætsighed mod forældre, der gjorde, at journalist Frode Muldkjær (f. 1948) blev grebet af 68´ernes mentalhygiejniske ideologi: at  børn ikke skulde opdrages af forældre, men af experter, datidens venstrevredne psykologer og pædagoger.
Kun på den måde kunde man skabe en helt ny verden. Han rullede sig ud i organisationen BRIS, Børns Rettigheder i Samfundet, populært kaldet BarneRov I Samfundet eftersom den ikke nøjedes med at offentliggøre sine målsætninger, men også direkte opfordrede umodne børn til at løbe hjemmefra.

Journalist Henning Becker havde under hele Vietnamkrigen gjort en indsats for at redde børn ud af krigens helvede, og videre til ”den fri verden”. Han vidste ikke, at Danmark ikke var det samme land, som han havde forladt. Alt var vendt på vrangen. Sovjets intense propaganda havde haft sin virkning. Unge mennesker drømte om revolution.

Dansk Flygtningehjælp og myndighederne modtog ikke de halvandet hundrede Vietnam- og Montagnardbørn med åbne arme ved ankomsten til Danmark den 29. april 1975. De skulde tilbage, så snart som muligt. Her begyndte en sejg og uærlig kamp mod Becker fra venstreorienterede, politikere og andre, både med ordmanipuleringer og fysiske overfald. Ud fra en artikel af Flygtningehjælpens leder, professsor cand.psych. Lise Østergaard, anmeldte Frode Muldkjær Henning Becker for ”vold” mod børnene. ”Volden” var åbenbart en betegnelse for Beckers gammeldags opdragelse og disciplin. Revselsesretten og Kernefamilien var på dette tidspunkt udsat for hårde angreb fra venstrefløjen, bl.a. i TV-programmet ”Bytinget”, uden at journalist Erik Nørgaard dog kunde knække Søren Krarup. Snart efter arrangerede Muldkjær i BRIS´s navn et såkaldt ”tribunal” om vold mod børn med deltagelse af mentalhygiejnikere som Tine Bryld, Sv. Heinild. Esther Facius, Lise Østergaard m.fl.  På baggrund af dette tribunal skrev han bogen ”Med Børn skal Land bygges”, Rhodos 1977, anmeldt af en politisk meningsfælle, seminarieadjunkt Finn Held  i Aktuelt 15.3.77
I 1978 forsøgte Muldkjær sig med et nyt tribunal ”Børn på Hospital”. Det skulde oprindelig have fundet sted i et auditorium på Amtssygehuset i Gentofte, men blev i sidste øjeblik henlagt til det nærliggende Kildegårds Gymnasium, officielt under påskud af pladsmangel (i virkeligheden bekymringer over den eensidige venstreextremistiske linje?). Der have kun meldt sig et halvt hundrede forældre, resten – ca. 500 – var tilsyneladende pædagoger. Ved indgangen til skolen uddelte en BRIS-modstander tryksager om FN-konventionen om børns rettigheder, som jo var stik imod Mentalhygiejnens og Muldkjærs visioner.
Frode Muldkjær indledte mødet. Han havde bedt journalist Anette Winding fra Politikens Børneside skaffe sig nogle læserbreve angående børn på hospital, men desværre var der ikke kommet nogle, før netop her på åbningsdagen for tribunalet ”Børn på Hospital”. Det kunde altså først komme i Politiken på søndag…, men han var så heldig at have fået en kopi: Det var fra  ”Mette,10 år”, som således anonymt (eller skrevet af Frode selv?) kunde fortælle, at hun havde ligget på hospitalet og at der havde været sådan en sød pådagog
Kilder: Tidsskriftet "Vor Skole" 1974 og 1977, tidsskriftet AKTION 1977 og 1978, Bogen "5. kokonne. 14 års kamp mod nedbrydningen af dansk kultur" m.m.m.