marts 26, 2011

Ti dages træk i lønnen for at kritisere EU-præsidenten

Ti dagers lønnstrekk for å kritisere EU-presidenten

 

http://www.document.no/2011/03/ti-dagers-l%C3%B8nnstrekk-for-a-kritisere-eu-presidenten/


Farage slår ut med hendene og rister smilende på hodet i sitt kontor i Europaparlamentet i Brussel. Han mener saken illustrerer vilkårene for ytringsfrihet og demokrati som råder i EU-parlamentets gigantomane bygning i EU-hovedstaden med 8.000 ansatte. Med vantro hører artikkelforfatteren Farages historie, og jeg sier med vanlig norsk troskyldighet: Det kan ikke være sant!
- Jo, det er sant, forsikrer Farage.
Med episoder som denne i minnet er det ikke vanskelig å slutte seg til påstander om at Europaparlamentet er som et stykke absurd teater, men assosiasjonene kan også gå i retning av barnehager og skoler i Norge som drives i tråd med de politiske retningslinjene i partiprogrammet til Sosialistisk Venstreparti.
Angrepet på Van Rompuy i 2010, sammen med en nådeløs karakterstikk av EUs “utenriksminister”, baronesse Catherine Ashton, og påpekningen av den suspekte bakgrunnen til flere av medlemmene i EU-kommisjonen har vært viktige markører i Farages kritikk av EU og det han kaller EU-byråkratiets snikmord på demokratiene i Europa.
ARNT FOLGERØ


Kilde: bloggen ”Dokument.no” 25.3.2011.