marts 25, 2011

Den kriminelle overrepræsentation skaber bekymring


- DF kræver tværministeriel indsats

Dansk Folkepartis rets- og integrationsordfører, Peter Skaarup, udtrykker på baggrund af en ny Rockwool-rapport dyb bekymring over, at efterkommerne efter især mellemøstlige indvandrere er voldsomt overrepræsenterede i kriminalstatistikkerne. Selvom andengenerationsindvandrere er blevet mindre kriminelle, så bliver de dog stadig dømt fire gange så hyppigt som andre danskere, oplyser forskningschef i Rockwool Fonden, Torben Tranæs, og det faktum kræver aktiv handling fra regeringens side, siger Peter Skaarup.

Peter Skaarup vil fredag i Folketinget bede justitsminister Lars Barfoed (K) og integrationsminister Søren Pind (V) varetage en tværministeriel indsats, der skal munde ud i mindre kriminalitet i samfundet.
De mellemøstlige efterkommere begår hyppigere kriminalitet, men Rockwools nye undersøgelse af efterkommernes kriminalitetsmønster underbygger dog samtidig, at kriminalitetsproblemet kan dæmpes via målrettet rekruttering af indvandrere med gode sociale og faglige kompetencer.

- Undersøgelsen af indvandrere og efterkommeres kriminalitetsmønster, viser med al tydelighed, hvad vi har gentaget mange gange i Dansk Folkeparti gennem tiden, nemlig at efterkommere af indvandrere fra Mellemøsten er voldsomt meget mere kriminelle end unge danskere i samme aldersgruppe. Undersøgelsen viser endvidere, at det også gør sig gældende, når man rent hypotetisk renser for social baggrund, siger Peter Skaarup.

- Dansk Folkeparti har sammen med regeringen indgået en aftale om, at familiesammenføringer skal gives efter kriterier om faglige kvalifikationer og integrationsparathed. Rockwoolfondens undersøgelse dokumenterer til fulde, at en målrettet indvandringspolitik vil kunne dæmpe integrationsproblemerne voldsomt, fordi efterkommerne er langt mere kriminelle, hvis de kommer fra familier uden ret mange sociale eller faglige kompetencer, siger Peter Skaarup.Men når dette er sagt, skal vi lige huske, at


Rockwool-fondens kriminalitetsfordeling blandt unge er helt hen i vejret!


Det burde være overflødigt at oplyse, at Rockwoolfondens undersøgelse af kriminalitetsfordelingen bygger på optællingsbegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommer’. Disse begreber var uanvendelige allerede fra 1991, hvor de blev besluttet taget i brug. Det er blevet betydeligt værre siden. De fødte i Danmark af udenlandske statsborgere og de fødte af naturaliserede lægges i kategorien danskere, selv Danmarks Statistik indrømmer dette (refereret i sidste link). Herved tørres de ikke-vestliges kriminalitet i undersøgelsen af på danskerne, fordi en meget stor del af den kriminalitet, der begås af unge med forældre af ikke-vestlige oprindelse og herkomst familiemæssigt, derved aflæses i optællingerne, som var kriminaliteten i stedet begået af danskere.
Den såkaldt borgerlige regering har gjort ondt værre ved at ændre lov om indfødsret 7. juni 2004.
Den daværende danske Rigsdags første indfødsretsudvalgs-formand, N. F. S. Grundtvig, der tildelte 5 danske statsborgerskaber det første år (alle til vestlige naboerne) ville, hvis han havde vidst, hvad der passerer i dag, ikke alene vende sig i sin grav, men fortsætte i en jævnt hvis ikke en acceleret roterende bevægelse.
J. E. Vig, Danmark