marts 14, 2011

Udvist efter 23 år i Schweiz

Vi husker sikkert alle, at Schweizerne den 28. november stemte om, at kriminelle fremmede skulle udvises. Her er er aktuel sag


En serber, der er födt 1982 i Arbon, tilbragte de förste fem år hos sine bedsteforäldre i Serbien, men kom så 1987 kom han til sin mor i Schweiz og fik opholdsbevilling.
16 år gammel blev han förste gang idömt straf for bl.a. tyveri og härvärk. Andre forbrydelser fulgte.
Kriminaliteten kulminerede i 2004, da han 21 år gammel kom op at skändes med en bekendt om 50 schweizerfrank. Han overfaldt ham med kniv og knivhuggede ham i hjertet.
For dette mord og andre forbrydelser idömtes han fem års fängsel og afsoner i öjeblikket sin straf i Zürich.
I 2009 tilbagekaldtes hans opholdstilladelse og samtidigt idömtes han udvisning efter udstået fängselsstraf.
Dette har Bundesdomstolen nu bekräftet, idet man har afvist hans klager over ikke at have relationer til Serbien i dag bortset fra sin gamle syge bedstemor. Han kan hverken läse eller skrive serbisk.

Schweiz anser, at der er risiko for mandens tilbagefald til kriminalitet, og vil derfor naturligvis af med ham.
Mon ikke de øvrige lande i Europa skulle gøre lige så i stedet for at ofre kæmpesaummer på overfyldte fængsler.
Kilde: Politically Incorrect