marts 22, 2011

Sort på Halsen

Apropå Varning för Socialtjänsten  (20/3) læser jeg nu i det norske Samfundsmagazinet, at man driver en kampagne mod kernefamilien og forældreretten i Norge


Det lyder fuldkommen som den ideologi, den danske ”Landsforening for Mentalhygiejne” var talsmand for. Forældre var ukyndige og dumme og kunde ikke selv opdrage deres børn, men det havde man nu experter til: socialrådgivere, psykologer og pædagoger.

Selvom det lykkedes en lille gruppe mennesker at afsløre og ødelægge Landsforeningen, så var ideologien allerede så accepteret inden for alt socialtvæsen, at det var så godt som umuligt at komme den til livs. De, som har deres faste, gode udkomme ved at tage hånd om andrees børn, vil jo ikke miste jobbet. Og der er gode penge i systemet.

Som det norske blad skriver, skal man tænke sig om mere end én gang før man anmelder sin naboerne for forsømmelser angående deres børn.

Her er en lille historie, hvordan en fornuftig klasselærerinde afviste at gøre noget ud af, at en skoleelev mødte op i skolen uden  at være ren bag ørerne:

Sort på Halsen fra tidsskriftet AKTION 5/1977

”Vil du være rar at skrive hjem til forældrene,”, sagde skolelægens sygeplejerske til klasselærerinden, ”og sige, at vi må have lidt mere hånd i hanke med Peter, for han var møjbeskidt på halsen…”


”Nej, De kan tro nej!”, svarede lærerinden. I skal ikke komme listende her uden at anmelde jeres besøg, bare for at komme bag på nogle forældre og få stukket næsen i nogle hjem. Hvad betyder det. om Peter har været sort på halsen i dag? Havde hans forældre vidst. at I kom i dag. så havde de skubbet og skuret og kæmmet drengen. – Ikke tale om med jeres metoder. I skal ikke snage i andres forhold. Færdig med det!”