marts 07, 2011

Muselmænd på Råddenhuset i Købehavn

Jeg har haft nogle tekniske vanskeligheder, så jeg har ikke – som jeg stillede i udsigt – skrevet mere om det opstyltede møde på Københavns Rådhus om muslimerne i Europa 3/3, men Snaphanen og byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Rudaizky, har gjort det så udmærket, så jeg henviser til deres  rapporter og kommentarer på Snaphanens blog:  http://snaphanen.dk/2011/03/07/rapport-muslimer-i-k%C3%B8benhavn/#comment-160845