marts 16, 2011

Apropå Jalvings bok om svenskarna:

Svensk mentalitet, artikel trykt i tidsskriftet ”Fri Information” juni 2001

Hur ser utlänningar på svenskarna. Låt mig som dansk bosatt i Småland få vara med lite i denna debatt och jag vill då inledningsvis säga att jag trivs bra i Sverige och är mycket glad för att kunna bo här i den underbara naturen.

Svensk mentalitet innebär något som är rätt obegripligt för oss danskar liksom vi kanske är märkvärdiga sett i Era ögon. Ni är mycket mera auktoritetstrogna! I förhållande till de mera öppna demokratin där man ibland diskuterar vilt och våldsamt måste det vara en härlig sak att regera i Sverige. Fast man också här då och då avslöjar skandaler inom myndigheterna om pengar som är förskingrade, om misskötta anställningar, om politiska löften som inte är infriade etc., så fortsätter svenskar generellt att ha obegränsat tillit till de folkvaldas beslut. Skulle någon mena något annat så säger han det inte högt utan inför TV-apparaten därhemma. Man får inte träda fram på arenan. Inte visa sig. Tänk bara på en sådan enkel sak som att köa fram för supermarknadens kassa. I Danmark är det kutym att öppna en kassa mera om det finns mera än 6 i kön. Skulle man i Sverige stå som nummer 9 i kön och högljudd be att få öppna en kassa mera, då skulle hela kön fram för dig och alla i köerna runt omkring vända på huvudet och titta förebrående på dig. Sånt gör man inte! Ni svenskar tänker mycket på vad man gör och vad man inte får göra.  I gengäld är Ni mera laglydiga än danskar vilket kan vara en fördel.


Man skriver inte heller insändare i Sverige. Gör man det ändå, skriver man helst på uppdiktat namn. Det får man hos Er, eftersom alla önskar att vara anonyma. När bara redaktionen känner till insändarens rätta namn, så är det i ordning. I Danmark måste det finns en mycket tungt vägande anledning till anonymitet. Sverige pratar så ofta om öppenhet, men själv är de inte öppna.

Svenskarna är liksom inte skapade för demokrati. De vågar inte att ta på sig de friheter och ansvar som detta innebär. Jo, sätta kryss vid något parti förstås för det försiggår ju i hemlighet inne i en box. Men jag har stått och tittat på när små partier försöker att dela ut trycksaker på gatan. Det är sorgligt att se på. De gående vågar inte ta emot broschyren. Tänk om den innehöll något icke politiskt korrekt, och någon ser att dom tar emot det. Detta att det i själva befolkningen fattas en grundlag för utövning av demokratiens rättigheter tillsammans med auktoritetstron är säkert i verkligheten orsaken till att något så odemokratisk som nynazism har växtmöjligheter.             

Härtill kommer andra faktorer. Massmediernas förtegenhet om vissa fakta. Medan  t.ex. den danska befolkning blir mera och mera upprörda över den kriminalitet, som regeringen har gett möjlighet p.g.a. invandringen, så ser det annorlunda ut i Sverige. Massmedierna sviker ofta befolkningen vid att förtiga vissa saker. Om detta är order uppifrån vet jag inte. Men främmande kriminalitet eller andra olämpliga situationer vid invandring finns knappast  ”officiellt” i Sverige. Saker som har hänt i verkligheten har inte hänt i tidningarna. När borgare i ett land inte öppet får besked och inte har möjlighet för kritk, så återstår bara de mera brutala protestvägarna. Det skulle givetvis vara bättre och mera sunt att öppet och demokratiskt  kunna diskutera alla saker som angår land och folk.
                                                                                                                                              
Gertrud