marts 26, 2011

Ud af EU ! Ut ur EU !

Dansk Folkepartis Ungdom vil ud af EU – jo før jo bedre
Dansk Folkepartis Ungdoms landsformand, Bente Kronborg Flensted, melder nu klart ud. Dansk Folkepartis ungdomsorganisation vil arbejde for at få Danmark meldt helt ud af EU, og det skal hellere ske i dag end i morgen. Udmeldingen falder samme dag som Dansk Folkeparti i Sønderjylland – dels på Tønderhus dels ved Sæd Grænsestation – holder stormøde i anledning af tiårsdagen for nedlæggelsen af den danske grænsebevogtning.
- I DFU har vi hidtil ment, at vi skulle arbejde for et mindre omfattende EU, men med vedtagelsen af europagten og kravet om EU-godkendelse af de nationale finanslove sammenholdt med den situation, at Danmarks grænser ligger ubevogtede hen og østeuropæiske – og andre – kriminelle har umiddelbar adgang til at komme til Danmark, så er grænsen bogstaveligt talt nået. Vi må ud af EU, siger Bente Kronborg Flensted. 
Bente Kronborg Flensted fastslår, at hun ikke længere gør sig illusioner om at EU-samarbejdet kan ændres i en mindre vidtgående retning.
- Muligheden for et EU, der respekterede medlemsstaternes suverænitet, var til stede i nogle få måneder i forbindelse med tilblivelsen af Laeken-erklæringen, der åbnede mulighed for at EU´s såkaldte konvent kunne tilbageføre opgaver til medlemsstaterne. Den mulighed blev ikke udnyttet og siden har vi set EU tiltage sig mere og mere magt uden at den danske befolkning har haft for mulighed for at sige fra gennem en folkeafstemning. Samtidig oplever vi en stadig mere aktivistisk EU-Domstol, der træffer beslutninger med vidtrækkende konsekvenser for den danske udlændingepolitik og velfærdsstat. Hvis Danmark skal bevare sin suverænitet, så kræver det en dansk udmeldelse af EU, siger Bente Kronborg Flensted.

Kilde: pressemeddelelse fra DFU 26.3.2011/kkb