februar 12, 2010

"Vollsmose-domstol" dækkede over overgreb på dreng

Det lader til, at vi i Danmark er godt på vej til at få shariadomstole – ligesom i England.
I ægteskabssager, hvor muhammedanere er indblandet, har man allerede i årevis brugt sharialovgivning, og sådan smugler man shariasystemet ind ad bagdøren.

Nu viser det sig, at Vollsmoses ”Islamiske Ældreråd” har påtaget sig selv en overordnet juridisk myndighed, der mægler og/eller dømmer i sager, idet de dér boende muhammedanere har mere tiltro til dem end til det danske politi (hvilket nok skyldes ”Ældrerådet”s egen propaganda),.
Ældrerådet ”dømmer” naturligvis ud fra deres forudsætninger og uden hensyn til dansk lov og ret. Da pædofili er almindeligt accepteret i islam (jvf. bl.a. de mange ”barnebrude” i islamiske lande!), ”dømte” Ældrerådet i oktober 2008 en pædofil, der lagde an på en 10-årig dreng, til ”landsforvisning”. En nedtystning, som nok mest var møntet på, at sagen risikerede at vække berettiget harme hos danskere imod islam?

Pædofilen rejste bort en tid, men kom tilbage – uden at der skete ham noget.

Det gjorde der så derimod med drengen den 22/1 i år, og denne gang anmeldte moderen det til det danske politi. Det seksuelle overgreb var så voldsomt for drengen, at han efterfølgende blev indlagt på Odense Universitetshospital.

De selvbestaltede shariadomstole må stoppes. NU!


Væk med pædofili, selvom EU halvvejs har givet grønt lys med Lissabontraktaten!