februar 23, 2010

Får Sverige mon demokrati nu?

Man har i årevis gjort opmærksom på, hvor udemokratisk Sveriges valgsystem er. Der har været skrevet artikler og læserbreve i lange baner, og man har tilmed sammenlignet landet med en bananrepubik og krævet valgobservatører. British Helsinki Human Rights Group (BHHRG) har tidligere udarbejdet en stærkt kritisk og fyldig rapport om det svenske katastrofevalg 15/9 2002.
Og nu har så professor i statskundskab ved Aarhus Universitet i samarbejde med fil.dr. Birgitta Widstrand fra Uppsala Universitet, som har været rigsdagsmedlem 1991-2002, taget fat på spørgsmålet igen i en grundig redegørelse. De var naive nok til at tro, at deres artikel kunne publiceres i Sverige i en af de fire største aviser, men de blev klogere. Dette for Sverige så pinlige emne vil Sverige helst – ligesom så meget andet – fortie.

Artiklen kom så nu i Politiken 22.2.2010.