februar 07, 2010

Hveranden dansker!

Nu viser det sig, at ca. hver anden dansker er på overførselsindkomster, og man kan jo sige sig selv, at det holder ikke i længden. Dansk økonomi må bryde sammen, hvis ikke der sker noget. Man siger, at der bliver flere og flere pensionister, der skal forsørges, og det er nok rigtigt, men så mange er der altså heller ikke, at de kan udgøre halvdelen af befolkningen.

Man foreslår forskellige løsninger, men der er en ting, de helt glemmer: Indvandringen. Den koster den danske stat (skønsmæssigt) 150 milliarder om året, d.v.s. ca. 30.000 kr. pr. dansker. Der er ingen statistikker over, hvor mange udlændinge, der er på overførselsindkomster. Det har danskerne nok ikke godt af at vide, for i så fald kunne de måske tænkes at protestere.

Nu siger man bare ”hver anden dansker”, og vi ved, at integrationen koster mange penge, bl.a. i pension og bistandshjælp. Til at afhjælpe problemet foreslår nogle politikere bl.a. skattestramninger og nedskæringer, og vi ved jo godt – hvis det sker – hvem pengene tages fra. Pensionisterne kan ikke strejke.

Den Ukorrekte Avis har sin egen løsningsmodel: Send alle de fremmede hjem. Så er der plads og råd til danskerne.


Gæst: Åse Clausen Bjerg