februar 06, 2010

Tolkninger og svar
Jan Hjärpe er islambetaget professor emeritus i islamologi og "islamofobi". Lunds ugeblad refererer professorens udtalelser på et venstreorienteret möde i Lund 1.2.10: (Forstör teksten om den er for lille!)

ttp://veckobladet-lund.blogspot.com/2010/02/jan-hjarpe-om-radslan-for-islam-av-per.html

Jan Hjärpe om rädslan för islam av Per Roijer

— Det är diskutabelt om man i längden kan räkna Danmark som en demokrati.
Det sa professorn i islamologi Jan Hjärpe, i ett offentligt föredrag om islamofobi, rädslan för islam, i måndags.


Demokratisk Vänster i Lund arrangerade, och partilokalen på Magle Lilla Kyrkogata var sprängfylld, fullsatt till sista plats.
Föreläsningen ingick i Demokratisk Vänsters kampanj mot främlingsfientlighet, "För ett öppnare Lund".
Hjärpe gör skillnad på demokrati och ethnokrati. Sverigedemokraterna vill jag inte kalla annat än Sverige-ethnokraterna, deklarerade han.
All makt utgår ifrån folket, står det i Sveriges grundlag. Men "folket" är oklart definierat.
De grekiska orden "demos" och "ethnos" betyder båda folket, men har olika innebörd.

Demos – ethnos
Demos innebär alla människor, massan. I det svenska folket, demos, ingår samer och tornedalsfinnar, men däremot inte svenskamerikaner eller finlandssvenskar.
I ethnos avgörs tillhörigheten istället av gemensamma markörer. Markörerna kan vara språk, härstamning (Hjärpe använder ordet avel), ras, religion eller något annat som anses avgörande. Om markören i ethnos vore språk eller härstamning skulle både svenskamerikaner och finlandssvenskar tillhöra svenska folket, men däremot inte tornedalsfinnar eller samer.
Medborgarskap i Sverige är knutet till demos, men så är det inte i alla länder.
Ethnos har anknytning till själ, nationalromantik och Skansen i Stockholm, med rötter i 1800-talets nationalism. Ethnos leder, som vi sett, till förödande konsekvenser och etnisk rensning, sa Hjärpe.

Ethnos i många stater
I praktiken är ingen stat demokratisk till 100 procent. Estland och Lettland har språkkrav för att ge fulla demokratiska rättigheter, i Tyskland ger härstamning i praktiken företräde till medborgarskap; en volgatysk som inte pratar tyska har lättare att bli medborgare i Tyskland än den som har turkiska föräldrar -- även om den senare född och har bott i Tyskland i hela sitt liv. Saudiarabien ställer krav både på religion och härstamning för att ge medborgarskap. I Israel är härstamning en förutsättning för fulla medborgerliga rättigheter. I Danmark vill Dansk Folkeparti lagstifta om att 30 procent av allt kött som tillagas inom äldrevården ska vara danskt fläskkött.

Den danska regeringen inför allt fler av Dansk Folkepartis på ethnos grundade krav. Det är därför tveksamt om Danmark i längden kan räknas som en demokrati, anser Jan Hjärpe.

Avkrävas besked
Sverigedemokraterna ställer krav på svenskhet, även om det är otydligt vilka markörer de hävdar. En markör är religionstillhörighet, vilket i ett bara 30-årigt perspektiv tidigare skulle ha varit en omöjlighet i Sverige.
Inslaget av nationalromantik är stort hos både Dansk Folkeparti och Sverigedemokraterna.
— Politiker som pratar om folket borde avkrävas besked om huruvida de menar demos eller ethnos. Sverigedemokraterna vill jag inte kalla annat än Sverige-ethnokraterna, sa han.

Majoriteten påstås vara hotad

Kollektiva minoritetsrättigheter (som för samerna) strider mot demos, men är nödvändiga. Att majoriteten skulle ha minoritetsrättigheter är däremot orimligt, och därför ingår det i Sverigedemokraternas propaganda att majoriteten är hotad av minoriteten. De populistiska partierna är varandra lika i Europa. I Schweiz driver både FDU, Federala demokratiska unionen, och SF, Schweiziska folkpartiet, på för att i grundlagen införa ett förbud mot minareter i Schweiz. Det finns bara fyra minareter i Schweiz, så det är tydligt att saken gäller något annat.


Parallell till antisemitismen
De islamofobiska ideerna är en parallell till antisemitismen. Muslimerna eller judarna utgör ett hot, de ska ta över. Man utgår ifrån att religionstillhörighet är genetisk. Forskning visar däremot att religiös tro sällan förs vidare i nästa generation.
Man anför vad de religiösa skrifterna säger, som om det skulle finnas en direktlinje från bokstäverna till människorna. Jag får ofta frågan "Vad säger Koranen?", sa Jan Hjärpe.
— Då brukar jag hålla boken intill örat och lyssna. Och sedan svarar jag: "Ingenting!" Det är läsaren som hör.


Fel att religionen är oföränderlig
Det är en felaktig föreställning att religionen är enhetlig och inte förändras. Få företeelser förändras och omtolkas så snabbt som religionens innehåll, menar Hjärpe.
— Den kristna religionen i min barndoms Göteborg på 40- och 50-talet ser helt annorlunda ut i dag, sa han.
Det pågår en försvenskning av islam. Det pågår en sinisering av islam i Kina. Religionerna förändras. En uttalad feministisk teologi är på att växa fram inom islam.
Det är ett misstag att tro att människor skulle göra som religiösa ledare säger. World Value Survey smular sönder föreställningen att människor vill ha teokrati (prästvälde) med diktatoriska ledare. Frågar man folk i den islamska världen anser 80-90 procent att demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga. Det är en högre andel än i Sverige, sa Hjärpe.


Både sekulära och religiösa grupper
Islamofobin har både en sekulär och en religiös sida, där de profana grupperna ofta omedvetet hämtar inspiration från de religiösa. En del sekter, som Livets Ord, sprider islamofob propaganda i nya media, på hemsidor och oväntade former som serietidningar. Budskapet är ackompanjerat av ett starkt apokalyptiskt budskap. Jesus återkomst är nära, tiden är på väg att löpa ut. Uppenbarelsebokens Harmagedon, slutslaget mellan det goda och det onda, stundar. Som bevis tar man krigen, aids, naturkatastroferna, 11 september. Det finns en stark lobby för dessa tankar i USA, säger Hjärpe, och den är islamofob.
Den sekulära islamofobin, rädslan för islam, eldas under av grupper som har en politisk agenda. De finns i land efter land, i Bombay i Indien, på Balkan, i USA:s bibelbälte, i Holland, Belgien och Danmark. I Schweiz har den gamla fientligheten mot katolikerna överflyttats på muslimerna.

Det handlar om maktutövning
Inför den schweiziska folkomröstningen om ett grundlagsfäst förbud mot minareter gjordes en mycket sedd video av partiet FDU. Den visade ett fridfullt idylliskt alplandskap. Plötslig störs friden av en högtalarröst som på arabiska manar till bön.
På en affisch som uppmanar schweizarna att rösta ja till förbud mot minareter avbildas en hotfull kvinna i hijab mot en fond av minareter som sticker upp mot himlen som missiler.
Den bilden av islam är inte längre bort än att den svenska Nationalencyklopedin ville illustrera en artikel om islam som skrivits av Jan Hjärpe med "ett beslöjat fruntimmer med en kalashnikov".

— Jag fick hota med att dra tillbaka hela artikeln, om de inte bytte illustration.
Det handlar om makt. Människor är inte medvetna om att islamofobi handlar om maktutövning, säger han.
Kommentar fra Spydpigen:

”— Det är diskutabelt om man i längden kan räkna Danmark som en demokrati”, siger Jan Hjärpe, tidligere professor i islamologi i Lund. En sjov udtalelse fra et land, der har et komplet udemokratisk og kaotisk valgsystem på niveau med en bananrepublik!

Gud ved om han er en af de EU-Monet-professorer, som blev ansat til politisk indvirkning på de studerende?

Hjärpe har i årevis drevet propaganda for ”fredens religion”.

Udtalelsen om Danmark faldt ifølge Lunds Veckoblad på et møde 1.2.10, arrangeret af Demokratisk Vänster i Lund i partiets lokale i Magle Lilla Kyrkogatan.
Hjärpe forklarer ikke, at ordet ”demokrati” tolkes vidt forskelligt i forskellige partilinjer, men det turde vel også være almen kendt. For kommunister og andre extreme marxister dækker ordet ”demokrati” over det stik modsatte: diktatur som i Sovjet, Østtyskland, Rumænien, Kina, Nordkorea etc.
Det svenske parti ”Vänstern” med Ohly i spidsen er kommunistisk, og dette lokale Lundparti må vel høre til på samme fløj, kamoufleret eller ikke.

Så vist har Hjärpe ret: Danmark er ikke et demokrati, set fra Magle Lilla Kyrkogatan.

Til gengæld kaster Hjärpe sig ud i forklaring af de to græske ord ”demos” og ”ethnos”, der udgør to forskellige begreber. Ifølge mit græske leksikon betyder ”demos” folket som masse, og ”ethnos” folk som folkestamme og/eller nation.
Men ordet nation er uartigt og uanstændigt i Hjärpes politiske hjernevindinger, så han harcelerer i stedet over ”nationalromantik” og ”Skansen”, ligesom ”Sveriges Måna” (Mona Sahlin) udtrykte sin dybeste foragt for den svenske midsommerfest! Det skal vel få ”demos” til at le med for at vise, at de er med på akademikerfjollerierne.
Jeg er sikker på, at de fleste svenskere langt hellere vil have nationalromantik og sang på Skansen end alt det kaos og had, som indvandringen og politikerne har forårsaget.

Ethnos har fællestræk, som holder folkestammen sammen, siger Hjärpe. Det kan være ”språk, avel, ras, religion eller något annat som anses avgörande” (f.ex. fælles historie, men det er nok heller ikke politisk-korrekt, mener Spydpigen).
”Ethnos leder, som vi sett, till förödande konsekvenser och etnisk rensning”, slynger emeritussen ud som en yderst tvivlsom og ubegrundet konklusion, næsten i stil med Erasmus Montanus. Han fortæller videre, at der er ”ethnos” (d.v.s. en folkestamme) i mange stater, hvilket altså ifølge Hjärpe må føre til ”etnisk udrensning” – af hvem? Af en anden folkestamme naturligvis. Hvor kommer den fra? Og hvorfor og hvordan? Det er vel ikke nogen, som er trængt ind på andres område?

Pludselig siger Hjärpe: ”I Danmark vill Dansk Folkeparti lagstifta om att 30 procent av allt kött som tillagas inom äldrevården ska vara danskt fläskkött”. Et øjebliks måben: tænker han på svinenes ”ethnos” - ? Nej, han vil åbenbart bevise, at Dansk Folkeparti som ”ethnos”, folkegruppe, ifølge hans facitliste vil drive ”etnisk udrensning” ved hjælp af flæskesteg!!!
Og jeg som troede, at det gjaldt om at sikre danske gamlinger deres livret i en verden, hvor fremmede madvaner trænger sig på!!!

Han fortsætter: ”Den danska regeringen inför allt fler av Dansk Folkepartis på ethnos grundade krav. Det är därför tveksamt om Danmark i längden kan räknas som en demokrati,”
Nej, ikke ifølge den marxistiske tolkning af ordet ”demokrati”.
Hjärpe snakker videre om Sverigedemokraterne (- for det er jo valgår -), som han vil kalde Sverige-ethnokraterne. Tja, hvorfor ikke. De holder jo på den svenske folkestamme, ethnos, mens alle andre partier går ind for multiethnos.
Kald det bare ”propaganda”, at ”majoriteten är hotad av minoriteten”. Den kendsgerning er Sverigedemokraterne sandelig ikke ene om at pege på i Europa. Der er voksende organisationer og partier, som erkender dette faktum. I Europa udlægges majoriteten gerne som Europas befolkninger, og minoriteten som muhammedanerne, men med tanke på islams omfang på jordkloden er den modsatte tolkning nok mere rimelig: minoriteten, som tilmed retsligt ikke må forsvare sig og knapt nok bruge sin grundlovsfæstede ytringsfrihed, er SVENSKERNE, og den truende majoritet er MUHAMMEDANERNES islam.

Hjärpe, så du ikke TV i går aftes 5/2, hvor et ungt pigebarn,”GhoGha”, fra Iran sang sine frustrationer mod det iranske styre ud i rappertakt for et stort publikum i Stockholm, skønt det kan koste hende livet, da regimet i Teheran føler sig truet! Og kender du ikke historien om den trojanske hest? Eller ved du ikke, hvad en Femte Kolonne er?

Det handler om magtudøvelse, skriver du.
Hvor har du ret, Hjärpe. Det handler om magt.
Besætternes magt og befolkningernes reaktion- for at beholde det, de ejer og holder af.


Tegningen af Fritz Jürgensen