februar 09, 2010

NEJ til EU-kommissionen

Dansk Folkeparti stemmer nej til EU-Kommissionen.
Dansk Folkepartis to medlemmer af EU-Parlamentet, Morten Messerschmidt og Anna Rosbach, vil stemme nej, når Parlamentet senere i dag i Strasbourg skal tage stilling til den nye EU-Kommission, som ifølge de to parlamentarikere er sammensat af alt for mange amatører og unionstilhængere."Jeg har under høringerne desværre fået bekræftet, at den nye Kommission ikke er andet end gammel vin på nye flasker. Der er ikke skyggen af en vision, og ingen vover at tage livtag med de systemfejl, som har plaget EU siden projektets begyndelse. Eksempelvis har vi fået en ny landbrugskommissær, som ikke vil løfte en finger for at afskaffe den urimelige og ødelæggende landbrugsstøtte, og en kulturkommissær, som synes, det er helt på sin plads, at EU med rund hånd deler ud til aldeles tåbelige kulturprojekter," siger Morten Messerschmidt.Anna Rosbach bekræfter, at Dansk Folkeparti ikke har andet valg end at sige nej. Hun er ligeledes langt fra imponeret over de nye kommissærer. "Som spørger i høringerne skulle man være ovenud lykkelig, hvis man i det hele taget fik et svar på sine spørgsmål, og på mit eget område har jeg især været utilfreds med Kommissæren for forbrugerområdet Dalli, som ikke kan acceptere, at et land som Danmark skal have lov at gå foran med højere standarder, fordi det vil "skade markedet". Med andre ord betyder markedet mere end forbrugernes sikkerhed - eksempelvis når det gælder det hormonforstyrrende stof bisphenol A i sutteflasker til spædbørn.
Det kan vi ikke leve med i Dansk Folkeparti," siger Anna Rosbach.Hun tilføjer, at også den kommende græske fiskerikommissær er uden kompetencer:"Her har vi at gøre med en nydelig kvinde, der aldrig har haft fiskeskæl på fingrene eller for den sags skyld sat sine ben på en fiskekutter. Hendes kendskab til emnet begrænser sig til flittig og hektisk indlæring af stoffet i juleferien - samt at have venner de rigtige steder i Grækenland", siger Anna Rosbach. Hun understreger, at Dansk Folkeparti langt fra står alene i afvisningen af Kommissionen: "Også andre grupper som GUE/NGL og ECR-Gruppen afviser Kommissionen, og hovedbegrundelsen er den manglende evne og vilje til at besvare spørgsmål. Ingen kan på så ringe en baggrund være sikre på, hvad kommissærerne i virkeligheden står for.Vigtige spørgsmål såsom North Stream-gasledningens indvirkning på miljøet i Østersøen er heller ikke blevet vurderet", siger Anna Rosbach.


Kilde: pressemeddelelse fra DF, Strasbourg 9.2.10.