februar 12, 2010

Nedbrydning af retssystemet i Norge

Jeg bragte i går en pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti om Norge.

DF: Danmark skal stå last og brast med Norge - se bloggen 11/2Her er repetition af vigtigt brev fra september 2005:

Fra Danmark blog 9.7.06 - et åbent brev dateret 19. sept. 2005 fra den norske højesteretsadvokat Erik Gjems-Onstad til ‘diskrimineringsombudskvinden’ Beate Gangås.

“Jeg så i fjernsynet nylig at du var utnevnt til diskrimineringsombud,og at du gledet deg til å begynne. Jeg vil gjerne at du skal vite hva mange nordmenn mener om det arbeidet du har påtatt deg. Diskrimineringsloven og de endringene som samtidig ble vedtatt i andre lover, innebærer grove brudd på gamle norske rettsprinsipper, som også er grunnleggende for enhver demokratisk rettsstat, nemlig ytringsfrihet, likhet for loven, frihet til å leie ut husrom til hvem man vil eller ansette hvem man vil, uhildede domstoler og regelen om at den som fremmer et krav, har bevisbyrden for kravets rettmessighet. Alle disse reglene skal du se bort fra og motarbeide i ditt fremtidige arbeid til fordel for utlendinger på bekostning av dine egne landsmenn.

Det er mange nordmenn som ser dette som et svik mot din egen nasjon. Jeg har tidligere skrevet om dette i bladet Juristkontakt og referert denne artikkelen i mitt eget blad Nytt og Kommentarer nr. 5/2004. s. 8. I nr. 7/2004, s. 4, har jeg i et brev til Erna Solberg sammenliknet hennes restriksjoner overfor nordmenn med de tiltak som tyskerne i okkupasjonstiden satte i verk overfor nordmenn, og jeg karakteriserte dette, som også mange andre nordmenn gjør, som et forræderi mot vår egen nasjon. I nr. 8/2004, s. 12 har jeg skrevet om radbrekkingen av grunnlovens § 112. I nr. 9/2004 s.1 kommenterte jeg St.meld. Nr. 49 (2003-2004), som ligger til grunn for den loven du skal benytte for å tvinge nordmenn til å akseptere alle inntrengerne, som naive politikere har latt komme inn i vårt fedreland.

I nr. 10/2004, s. 11, viste jeg en statistikk, som viser hvordan inntrengernes etterkommere er i ferd med å overta vår hovedstad. I nr.1/2005 s.11, påpekte jeg i et brev til Aftenposten at barneproduksjon er en meget lønnsom næring for fremmede folkeslag i Norge, og hvordan forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå opptrer mer som politiker enn som forsker og underslår den utvikling som SSB tidligere har regnet med, og at vi må regne med at nordmenn blir en minoritet i Norge i løpet av denærmeste 50 – 60 år.

I nr, 4/2005, s. 1, viser jeg et eksempel på problemer og stridigheter,som kan oppstå ved å ansette fremmede som må ha egne doer, fordi de ikke vil sitte på våre toaletter. I nr. 5/2002 side 2 refererer jeg et par artikler, som kanskje viser grunnlaget for Fremskrittspartiets brakvalg og Høyres katastrofe ved stortingsvalget. I nr. 6/2005 s. 1 viser jeg hvordan våre topppolitikere i dag lider under fremmedfrykt, og i nr. 8/2005 s. 5 flg. har jeg referert og kommentert de lovene eller ulovene du skal håndheve, og i nr. 9, s 7, har jeg i brev til Erna Solberg og side 8 i brev til Cathrin Bretzeg gitt uttrykk for hva jeg og mange med meg mener om deres opptreden i forbindelse med den lovgivningen du har påtatt deg å håndheve. Jeg ser ikke mer positivt på ditt engasjement. Jeg kjempet under hele okkupasjonstiden med livet som innsats for å få de tyske okkupasjonstroppene ut av landet. Jeg er innstilt på å bruke de kreftene jeg har igjen på å få dagens inntrengere ut av landet. Jeg har alltid forsøkt å være lovlydig mot norske myndigheter.

Men hvis du skulle klare å få meg tiltalt for hatefulle ytringer eller dømt for ikke å leie ut husrom til en som ikke kan sitte på do, vil jeg ikke ta dette tyngre enn om jeg skulle blitt straffet for å gå med en binders i knapphullet under den tyske okkupasjonen. Jeg vil ikke unnlate å nevne at jeg i den senere tid flere ganger har hørt om skoleelever som uttaler at de hater utlendinger etter at de er blitt trakassert eller plaget i skolegården, mens lærerne gjemmer seg bort. Men dette berører vel ikke deg og ditt virke.”


Yderligere spredt gennem Kim Møllers Uriasposten juli 06 - og nu yderligere her på bloggen