februar 19, 2010

Menneskerettigheder for norske nordmænd?

Som det tydeligt fremgår af nedenstående brev til den norske udenrigsminister er forholdene i de nordiske lande temmelig ens: vore politikere bryder sig fanden om den ulykke, de har påført vore lande.

Til Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Utenriksdepartementet, postboks 8114 Dep.0032 Oslo

Til Russlands ambassade, Drammensveien 74,0271 Oslo.

Sak: Utenriksminister Jonas Gahr Støre sin kritikk av manglende menneskerettigheter i Russland. (Aftenposten, 04.02.2010)

Norske politikere bør feie for egne kontordører før de kritiserer andre land for brudd på menneskerettighetene. Norge er ikke så suverent når det gjelder menneskerettigheter som Gahr Støre og andre politikere vil ha verden til å tro. I denne forbindelse nevner jeg myndighetenes likeglade holdning når voldsmiljøer i Oslo, men også andre steder, kan hindre lovlige partier og organisasjoner i å gi uttrykk for sine politiske synspunkter. Voldsmiljøer, som for eksempel Blitz i Oslo, synes å selv avgjøre hvem som skal få ytre seg og hva en skal få ytre seg om. Blitz er trolig delvis finansiert av norske myndigheter under dekke av at miljøet driver kulturaktiviteter. Disse miljøene har lenge vært kjent for at de har betydelige innslag av personer som er nær beslektet med, eller barn av toppolitikere, og andre personer innen samfunnseliten.

Jonas Gahr Støre uttalte på NRK-Dagsrevyen den 13.02.2010 at :” Demokrati og ytringsfrihet er tilgjengelig for alle”, og ” Ytringsfriheten er total i Norge”. Om Støre ville bry seg med hva som foregår utenfor hans eget storslagne kontor så ville han vite at dette ikke er sant. Vi ser i den forbindelse til det vedlagte brev med klage til Politi og justismyndighetene av 20.06.09, der det klages over angrepet og brutaliteten som organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) ble utsatt for da de skulle ha en tillyst og godkjent stand på Egertorget i Oslo den 13.06.09. Hvordan forholdt Støre seg til det som der skjedde? Politiet har ved en del anledninger unnlatt å gi beskyttelse til politisk ukorrekte. Ved en del arrangementer i regi av organisasjoner og politiske partier som har et politisk budskap som ikke faller i smak hos den styrende politiske eliten, har den samme voldspøbel fått herje fritt. Dette har ført til at personer nesten har blitt drept av pøbelen. Jonas Gahr Støre er sikkert vel kjent med at det aldri har kommet kritiske røster fra de ansvarlige myndigheter, heller ikke fra ham selv, eller blitt foretatt noen reaksjoner mot voldsmiljøene etter slike hendelser. Det er derfor mitt råd til Støre og andre norske politikere at de først rydder opp i de kritikkverdige forholdene når det gjelder nordmenns menneskerettigheter før de fremfører kritikk mot andre lands regjeringer for manglende menneskerettigheter i deres land.

Norvald Aasen
6983 Kvammen. Dato: 13.02.2010 Tel: 57731844