februar 18, 2010

Kinas eetbarnspolitik är rätta vägen för alla.

Utvecklingen mot ett varmare och ”mycket varmare?” klimat orsakas primärt av att vi år för många människor på jorden. Varje människa påverkar genom sin livsföring klimatet. För inte så länge sedan var vi sex milliarder människor. Nu är vi rakt på väg mot sju miljarder.
Om vi var hälften så många hade hotet om global uppvärmning fortfarande varit avlägset. Om vi svenskar varit hälften så många kunde vi levt ett behagligt lyxliv genom att låta den billiga och miljövänliga vattenkraften från våra älvar producera det mesta av vårt behov av energi.

Även om vi bortser från klimatförändringen är vårt liv på den här planeten allvarligt hotat på grund av rovdrift på jordens resurser och omfattande miljöförstöring. Nära en miljard människor saknar tillgång till rent vatten och lika många svälter. Den här situationen förbättras givetvis inte av, att vi blir allt fler som konkurrerar om jordens resurser.

En del miljödebattörer anser att en miljömässigt hållbar världsbefolkning handlar om maximalt tre miljarder individer. Förmodligen måste vi bli ännu färre.

Utvecklingen går emellertid åt fel håll. Om några årtionden beräknas vi vara drygt ni miljarder. Skadliga ämnen kommer vi att släppa ut i atmosfären under överskådlig tid.

(…..)

Den från tv kände naturfilmaren Sir David Attenborough uppmanar brittiska par att inte skaffa fler än två barn. Han varnar för de miljöproblem som överbefolkningen orsakar och stödjer kampanjen ”stop at two” (stop ved to).

Annorlunda då från de svenska politikerna. Det finns väl knappast någon kommunalpolitiker som inte högljutt pläderar för att just hans/hennes kommun skall ha fler invånare.

Samma tongångar hörs från rikspolitikerna. I stället borde vi i Sverige föregå med gott exempel och verka för en minskad befolkning. Kinas ettbarnspolitik borde vara vägledande för hela världen.

Inom den numera världsvida kapitalismen förutsätter kravet på ständig tillväxt en ständig ökning av antalet medborgare/konsumenter. Inom vissa religioner anses barnbegränsning vara en dödssynd.

Det är sannolikt efter påtryckningar från global kapitalism och religiösa maktstrukturer som FN:s klimatpanel valt att mörka hotet från en växande världsbefolkning.

Björn Collin