februar 04, 2010

Åbent brev til MF Pia Adelsteen

Først Pia Adelsteens info til en borger, der spurgte om Euro-Med sammenslutningen og dens formål. Her er hendes svar:

Kære Jørn Christensen

Tak for din mail til Dansk Folkeparti, som er blevet videresendt til mig.
Det er rigtigt, at Euro-Med samarbejdet eksisterer. Men der er ikke tale om, at man fra EU’s side konkret har afgivet løfte om, at de muslimske middelhavslande kan blive medlem af EU el. lign.. Der er snarere tale om en snakkeklub, der udsender en række luftige hensigtserklæringer – i vanlig vidtløftig EU-jargon. Når det kommer til Euro-Med samarbejdet florerer der en del vilde konspirationsteorier, om at EU og de muslimske lande i Nordafrika har indgået en aftale om at danne et ’Eurabia’ og lade millioner af fattige afrikanske flygtninge helt uhindret vælte ind og overtage Europa. Så galt står det trods alt ikke til. Meget af debatten om Euro-Med samarbejdet er noget overgearet. På den anden side er det klart, at Dansk Folkeparti ikke er tilhænger af Euro-Med samarbejdet. Det ér et stort problem, at mange politiske partier – i Danmark såvel som i resten af EU – har et helt urealistisk syn på virkningen af massiv indvandring fra muslimske lande.
Det er generelt et problem, at der er for lidt fokus i de danske medier på de planer og initiativer, som fødes i EU-systemet, herunder Euro-Med samarbejdet. Det er klart, at der ofte er tale om kompliceret materiale, som medierne ikke tror, danskerne interesserer sig for eller kan forstå, men realiteten er jo, at beslutninger truffet i EU-systemet ofte har vidtrækkende konsekvenser for danskernes hverdag. Euro-Med samarbejdet. Jeg kan eksempelvis henvise til en forespørgselsdebat i Folketingssalen, som blev afholdt på foranledning af Dansk Folkeparti. (Hele debatten kan læses på Folketingets hjemmeside her: www.ft.dk/doc.aspx?/samling/20061/menu/00000002.htm Se ’F14’ under punktet ’Forespørgsler’) Heraf kan man læse, at det kun er Dansk Folkeparti og Enhedslisten (dog af helt andre grunde), som ikke går ind for Euro-Med planerne.
Dansk Folkeparti vil fortsætte med nøje at følge udviklingen på dette område og fortsat forsøge at rejse en kritisk debat i medierne såvel som i Folketinget og Europa-Parlamentet.

Med venlig hilsen
Pia Adelsteen, EU-ordfører for Dansk Folkeparti


Og svar fra Spydpigen i åbent brev 4.2.10:

Kære Pia Adelsteen


Dit svar til Jørn Christensen angående Euromed vidner i sin intetsigenhed om, at du enten ikke har tilstrækkelig kendskab til sagen, eller at du er ude på at fortie den. Set med mine øjne er det ikke din opgave at slå forholdene hen som ligegyldige eller mindre væsentlige. EU tog os ved næsen i 70´erne, idet vore politikere selvbestaltet ikke bare åbnede Europa for folkevandringen, men også lovede arabstaterne at fremme arabisk kultur (d.v.s. islam) med mere. Der er altså ingen umiddelbar grund til at berolige befolkningen.


Du skriver, at det er et problem, at vi hører så lidt om EU´s planer, men undskylder det med, at det er ”kompliceret materiale” og at medierne nok tror, at det ikke interesserer danskerne eller at de ikke forstår det. Det kunne jo også være, at reglerne fra EU´s overvågningskontor samt politikerne tiltag gennem lovgivningen sætter nogle begrænsninger i journalistikken, som de ønsker.


Du skal ikke tolke nogle ”vilde konspirationsteorier”. Du skal derimod ene og alene lægge facts på bordet, fortælle om Barcelonaprocessen 1995 og EU´s samme år oprettede overvågningskontor, videre om Anna Lindh-fonden i Ægypten og EU´s enorme bidrag (af skatteydernes penge) til diverse muhammedanske kyststater i Nordafrika, forhandlinger og forslag etc.


Du skal komme med facts og overlade til EU´s befolkninger selv at bedømme materialet.


Med venlig hilsen (og underskrift)