februar 20, 2010

Svensk demokrati - igen, igen!

Eftersom det är valår i Sverige kommer ”Spydpigen” at repetera tidigare händelser, som pekar på Sveriges brist på demokrati.

"Regeringen handlar odemokratisk” skrev tidningen ”Norra Skåne” den 30 december 2003. Socialdemokratin ignorerar de majoritetsbeslut i riksdagen, som går dem emot.

Om 5 procent av invånarna i en kommun önskar folkomröstning i en sak, skal saken enligt lagen upp i kommunfullmäktige. Men de diskuterar bara förslaget och nedstämmer det gärna! Då är den saken klar! I 2003 önskade föräldre bättra villkor för småbarnsfamiljer, men många kommuner avvisade kravet om folkomröstning. Då beslutade ett borgerligt flertal i riksdagen att det skulle bli svårare att avvisa folkets krav. Folkomröstningen skulle genomföras om minst 10 procent av invånarna önskade det. Man påbjöd regeringen att framlägga en proposition. Men det negligerade ministrarna. De föreslog en kompromiss: utöver de 10 procent skulle 1/3 av kommunalstyrelsen bifalla propositionen. Därpå kunde kommunstyret rösta om de ville hälla folkomröstning eller nöja sig med ett offentligt möte eller en utställning!!!

I en artikel i "Världen idag" 16.1.04 skrev Patric Rylander under överskriften ”En fläckad blågul demokratifana”, att det hade varit c. 80 initiativ till folkomröstningar, men att 94 procent av dem avvisades av kommunerna).Foto: Udsmykning fra Vandrehallen i Folketinget på Christiansborg til politikernes eftertanke!