februar 01, 2010

7-partiet i Sverige

Som mange danskere nu er klar over, har Sverige et valgsystem, som ikke har meget at lade bananrepublikkerne høre, eftersom det er åbenlyst udemokratisk, ikke mindst på grund af manglen på én overordnet fælles stemmeseddel for alle landets partier. Dette har flere gange tidligere været påtalt bl.a. af „British Helsinki Human Rights Group“, ligesom der har været opfordret til valgovervågning, - en flov historie for Sverige!

En svensk blogger har nu som satire tegnet en partistemmeseddel for regeringens syv alliance-partier. Den ses her ved siden af, lånt fra: http://everykindapeople.blogspot.com/2010/01/krav-valobservatorer-till-hostens-val.html

De syv er måske ikke lige enige på alle punkter, men ét er de rørende enige om: vi skal for alt i verden ikke have Sverigedemokraterne ind i Riksdagen og tage vore taburetter. Vi vil ikke tale med dem!

Dermed bekender de åbent kulør: de 7 er ikke demokratiske! Demokratiets ideologi er ikke deres smag!

Og den røde fløj tolker ”demokrati” noget i retning af det, vi kender fra DDR, Kina, Nordkorea etc.

Hvad skal man så stemme på, når man ønsker demokrati?

Hvad bliver der tilbage, når ingen af de to politiske blokke dyrker demokrati?

Ja, så må man jo stemme på – Sverigedemokraterne!