februar 21, 2010

Öppet brev til utrikesminister Carl Bildt

Nedenstående svenske indlæg kommer i 2-3 afsnit af hensyn til længden.

Fra Inger-Siv MattssonTo: registrator@foreign.ministry.se Sent: Thursday, February 18, 2010


Nacka den 18 februari 2010 UD v g diarieför och meddela dnr tack


Utrikesminister Carl Bildt


Ämne: ”UD slutar betala för evakuerade svenskar”


Ett kraftfullt slag i luften. Ni skriver den 18 februari 2010 på DN Debatt om skattebetalarna fortsättningsvis inte skall betala för ”evakuerade svenskar” och att ”bra försäkringar bör kunna täcka de här utgifterna.” Det tackar vi för men samtidigt framstår förslaget såväl som ett sent uppvaknande som ett kraftfullt slag i luften.En etniskt svensk resenär förväntas ha så pass mycket pengar i plånboken eller på kontokortet att han/hon klarar en krissituation såväl utomlands som på hemmaplan. För större kriser på resan – sjukdom, olycksfall, död – skall man givetvis ha försäkringar som täcker oförutsedda utgifter. Det är väl känt att invandrarna sällan eller aldrig bryr sig om att teckna privata försäkringar. De flesta väljer att i stället ställa krav på skattebetalarna så fort de försatt sig i prekära situationer utomlands. Etniska svenskar förväntas i alla lägen ta ett personligt ansvar i form av reseförsäkringar eller en hemförsäkring, som även omfattar utlandsresor. Varför har samma krav inte ställts på libaneser och andra ”nya svenskar”? Varför skall dessa i motsats till etniska svenskar tillåtas leva utan personlig ansvar på skattebetalarnas bekostnad? Hur har de kunnat bibringas uppfattningen att det är onödigt att teckna försäkringar och att de alltid kan räkna med att staten tar hand om dem, om de skulle råka hamna i en nödsituation? Kan det möjligen ha något med den förda integrationspolitiken att göra? Invandrarnas hemresor bekostas av skattebetalarna. Ett exempel är Safia Benaoudas och fästmannen Awad Munirs pilgrims- och turistresor till världens värsta krigs- och konfliktzoner. 2007 reste de till Somalia för att ”uppleva muslimsk kultur och vacker natur.” Sedan de åkt fast och fängslats hostade UD snabbt upp 9 067 kr för Safia Benaoudas och 7 944 kr för Awad Munirs hemresa. Dessa 17 013 kr skulle återbetalas till UD. I samband med parets turistande 2009 i södra Waziristan på gränsen till Afghanistan och i närheten av al-Qaidas högkvarter framkom att någon återbetalning ännu inte skett. Som finansiär av parets turistande vill jag veta om UD fått tillbaka utläggen nu? Hur stor ränta betalade paret på skulden? Eller slapp de ränta p g a de kan åberopa religiösa skäl för att inte betala ränta? Det hade väl som vanligt varit ett hot mot religionsfriheten och ett uttryck för islamofobi om de tvingats betala ränta! Helena Benaouda gjorde stor affär av att hon betalade dotterns hemresa från Pakistan. Eftersom det inte framkommit vem som betalade fästmannens och ressällskapet Mehid Ghezalis (foto) hemresa förmodar jag att UD - dvs skattebetalarna - även denna gång fick stå för kalaset! Vad kostade övriga insatser i samband med de tre turisternas eskapader i Somalia respektive Pakistan - bl a utgifter för rättshjälp/advokater, ambassadpersonal mm? UD:s personal reste i skytteltrafik till USA och Guantánamo för att förhandla med den amerikanska administrationen och för att besöka hr Ghezali. UD förhandlade även med de somaliska och pakistanska myndigheterna och ambassadpersonal besökte paret Benaouda/Munir ett flertal gånger i fängelserna i Somalia och i Rawalpindi i Pakistan.Vid hemkomsten från Pakistan begärde Helena Benaouda att Säpo skulle skydda det turistande paret vid deras ankomst till Arlanda. Vad kostade den uppvaktningen? Den flitige resenären och hedersmedborgaren Mehdi Ghezalis resande i muslimska konfliktområden har redan tidigare belastat skattebetalarna. Hans hemresa från Guantánamo med regeringsplanet kostade skattebetalarna 522 500 kr. Har detta belopp återbetalats? Hur stor blev räntan på denna summa? Ni skriver: ”Den som väljer att resa och vistas utomlands har ett personligt ansvar för att vara informerad om resmålet. Det faller på den enskilde att ta ansvar för den egna säkerheten och se till att hon/han har ett nödvändigt försäkringsskydd mm” Uppenbarligen gällde detta varken hr Ghezali eller paret Benaouda/Munir eller de 8 000 libaneser som evakuerades på de svenska skattebetalarnas bekostnad i samband med Libanonkriget 2006.(Fortsættes i morgen).