februar 05, 2010

Vi burde skamme os!

Nede I Amsterdam står en mand ensom for retten for at forsvare den ytringsfrihed, som vi alle burde rejse os for at forsvare. Er det muligt, at vi forkælede nordboere, som klarede os nogenlunde helskindet ud af sidste verdenskrigs kaos, endnu ikke har fattet, at ytringsfrihed er
den grundlæggende basis for ethvert demokrati? Tages ytringsfriheden fra os, og det er den godt på vej til, så viger demokrati for diktatur. Så bestemmes det ovenfra, hvad vi må sige og skrive. Man har allerede i flere år arbejdet på at knægte befolkningernes frie tanker og frie ytringer. Naive mennesker tror, at hvis bare de bøjer nakken og snakker fjenden efter munden, så går det nok alt sammen. Jo, det er muligt, men det bliver uden din frie vilje. Vil du miste den?

Hvad med at kikke lidt på os selv: hvad gør Du for at bakke op bag den ensomme mand i Amsterdam, lederen af Frihedspartiet, Geert Wilders, som med livet som indsats – husk på Theo van Gogh og Pim Fortyin – kæmper mod overmagten? Støtter du ham moralsk ved at skrive i eller til massemedierne – eller da dette allerede i stort omfang er låst land – så på internettet?

At retssagen er politisk er så sikkert som amen i kirken. Hvis du ikke tror det, så skal du vide, at kun tre af Wilders 18 ønskede vidner, kan få lov at udtale sig for dommerne. Åbenbart mere for syns skyld, for dommerne er da sikkert nået til deres konklusioner (- måske allerede før retssagen!).

Hvor er de medier, organisationer og godhjertede mennesker henne, som ellers råber op om menneskerettigheder. Er det ikke en menneskeret at få lov at åbne munden og udtrykke sig?
Hvor er de såkaldte kristelige aviser, der ellers skriver side op og side ned om tårevædede hændelser….?

Gang på gang svigter vi de mennesker, som vover at stå op alene og forsvare os ved at forsvare det, vi alle burde forsvare. Vi burde skamme os!