februar 24, 2010

Reptition: Mer om svensk brist på demokrati

Efter Helsingfors-kommitténs skarpa kritik mot det svenska valsystemet 2002 beslutade den svenska regeringen i april 2003 att tillsätta en utredning om en ny vallag. Den försågs med ett direktiv på 23 sidor och dess förslag överlämnades till regeringen i november 2004 under beteckningen SOU 2004:111.. Men tror någon att det gamla lösbladssytemet för valsedlar från valet 1970 skall förändras? Ånej, det vågar sig inte etablissemanget på. Då kan ju något uppstickarparti som Junilistan, SPI eller
Sverigedemokraterna få en chans till röster. I fortsättningen får vi nog fortfarande uppleva att gatans parlaments lakejer plockar bort för dem misshagliga valsedlar i tid och otid. Dessutom kan man som en annan skribent påpekat byta ut valsedlar vid mindre noggranna röstsammanräkningar. Med en gemensam valsedel garanteras att kontroll kan göras när resultatet verkar lite märkligt. Antalet röstsedlar mot antalet röstande i lokalen till exempel, då kan ju inte oanvända röstsedlar blandas in i leken. Vidare är röstsedlarna lättare att spara än papperslappar av storlek 105x148 mm.En vettig sak som infördes till EU-parlamentsvalet 2004. Att blanka röster, om hittills räknats som ogiltiga, skulle räknas och redovisas. Det borde naturligtvis även gälla vid ett riksdagsval. Blank röst visar på intresse för valets betydelse för en demokrati, men att inget parti finns som den röstande sympatiserar med. Vid 2 procent blankröster borde följdriktigt 7 stolar i riksdagen stå tomma i väntan på att folket får något annat, mer tilltalande att rösta på.Men det har aldrig hindrat etablissemangets företrädare att klämma sig ner även på dessa stolar för att få tillgång till köttgrytorna. De har alltså försett sig med mer makt än folket i ett val har gett dem.

Kilde: bloggen exilen, indlæg af "Anna Q" alias Rose-Marie Tofte 04-06-05