februar 03, 2010

Hvem har ret til ytringer?

Nu er der ikke bare tale om æresdrab, nu tales der også om æres-selvmord.

I Politiken kan vi den 1. februar 2010 læse, at fattige piger har et problem. Hvis de kommer til at forsømme deres ære, kan de presses til selvmord. Begrundelsen for dette er, at det er blevet for dyrt med æresdrab – forstået på den måde, at straffen for æresdrab er blevet højere, og den straf vil man så undgå ved at lade pigerne selv tage deres eget liv.
Virkeligheden er derfor værre end den, Lars Hedegaard og Jesper Langballe beskrev. De blev ikke desto mindre hetzet for deres udtalelser, som bare viser sig at stemme overens med sandheden.

Det er ikke let at ytre sig i Danmark. Det kommer an på, hvem man er. En muhamedaner kan eksempelvis komme godt fra at sige ”fucking luder” om en dansk kvinde. Det er tilsyneladende hans gode ret. Men vi skal ikke komme og sige sandheden om de modbydelige muhamedanske traditioner. Så bliver vi hængt ud i pressen eller også kommer vi bag lås og slå.
Det er ikke let at være gammel-dansker.
Men det kan ikke blive ved. Vi må protestere. Alle bør kræve deres ret til fri ytring, hvis der skal være mening med ytringsfriheden.


Gæst Åse Clausen Bjerg
http://www.denukorrekteavis.dk/