februar 20, 2010

Bandekundskab

Denne imam, Sheikh Khalid Yasin, der som dreng var med i en drengebande i USA, er rollemodel for Nørrebroungdom

Hans foredrag handler om hvordan unge med indvandrerbaggrund kommer ud af gadebanderne - - -

for så i stedet at blive loset ind i ”koranbanderne” af bevidstgjorte muslimer.