februar 13, 2010

De borgerlige sov!

Birgitta Almgren, professor i tysk ved Södertörns Högskola, Stockholm, har gravet i STASI´s arkiver og har i sin bog ”Inte bara Stasi…” afsløret den skandaløst tætte forbindelse mellem det hedengangne DDR´s skolevæsen og det svenske skolevæsen.
Den skyldtes ikke mindst to skolepolitikere i Socialdemokratiet, Stellan Arvidsson og han kone nr. 2, Britta Stenholm.

Arvidsson, født 1902, var allerede fra sin studietid i Lund dybt betaget af kommunismen, som han arbejdede for, trods sit engagement i socialdemokratiet. Samarbejdet med DDR begyndte i 50´erne med pædagogseminarier, højskoler, skoler og skolmyndigheder, studierejser, udveksling af lærebogsforfattere, møder med repræsentanter fra DDR-ministeriet og DDR- lektorer til undervisning og videreuddannelse i Sverige. Allerede i 1972 var 600 svenske lærere blevet undervist i DDR, hvilket svarer til én tysklærer per svensk skole. Kursusmaterialet på sommerkurserne i Rostock i 1981 belærte svenske lærere om ”Marxistisk-leninistisk litteraturteori” og ”Det socialistiske samfunds udvikling i DDR”. Skolepolitikere og læreruddannere fik storslået modtagelse i DDR. Uppsala Universitet arrangerede tyskkurser i DDR og modtog i 1983 den prestigefyldte Jacob-og-Wilhelm-pris. Den tyske uddannelsesminister Bøhme forklarede i sin tale ved overrækkelsen, at det var for deres indsats for marxisme-leninismen i ”ikke-socialistiske lande”.

I 80´erne fandtes der statslige aftaler på uddannelsesområdet mellem de to lande, og ministerbesøg afløste hinanden. Da uddannelsesminister Margot Honecker, gift med DDR-diktatoren Erich Honecker, besøgte Stockholm i marts 1985 fremførte det svenske Skolevæsen ønsker om at få direkte kontakt mellem skoler i DDR og Sverige. Honecker stillede sig positiv hertil. Begge lande ville have nytte af samarbejde, eftersom de havde så meget til fælles. Sidst i 80¨erne fremkom yderligere svenske ønsker om mere forskningssamarbejde.

Så sent som 1993 omtalte et skrift udgivet af Skolevæsenet og Uppsala Universitet, at der arrangeredes kurser for svenske lærere i DDR. Det nævntes ikke, at formiddagene tilegnedes studier af marxistisk filosofi.
Stellan Arvidsson og Britta Stenholm var meningsdannere med et stort netværk. Hun var med i kommissioner for undervisningsmateriale og anmeldte lærebøger, som ikke havde det politisk-korrekte syn på DDR-regimet. De to behøvede ikke at aflægge troskabsløfte til STASI som det ellers var almindeligt. De var jo frelste! Og sørgede gerne for at give DDR information om Sverige samt lave PR for DDR i Sverige.

”Historikerne må i fremtiden forklare hvordan en socialistisk skolereform kunde gennemføres i et kapitalistisk land… ” sagde Stellan Arvidsson, da han takkede for et æresdoktorat ved DDR-universitetet i Rostock i november 1969. En mærkelig udtalelse – en provokation imod de borgerlige politikere i Sverige ? - der ligesom deres kolleger i Danmark lod venstrefløjens kommunistbegejstrede politikere gennemføre deres planer om en socialistisk skolerefom uden at de åbnede munden. Hvorfor var der ingen der reagerede på alle de æresbevisninger, ordner og medaljer, lærestole og ophold på kursteder, som DDR overdængede Arvidssons med?

Den skolepolitiske udvikling i Danmark ligner i høj grad den svenske. Her hed kommunisten i socialdemokratisk forklædning som bekendt Ritt Bjerregaard. Det lykkedes hende at blive uddannelsesminister, og så var det sket!