februar 17, 2010

EU har overtaget det meste af folkemagten

Vid valet till EU-parlamentet 2004 förklarade en representant för en EU-institution att 50 procent av den svenska folkmakten övertagits av EU. I dag handlar det sannolikt om minst 70 eller snarare om 80 (eller kanske hela 90 procent?). De svenska riksdagspartierna från höger till vänster följer givetvis i husbondens spår och gör vad de kan för att utestänga medborgarna från möjligheterna att påverka samhällsutvecklingen. Vi fick således liksom nästan alla andra EU-medborgare inte rösta om Lissabonfördraget.

Föraktet för demokratin går som en röd tråd genom hela EU-organisationen. Den EU-inspirerade massinvandringen och mångkulturalismen har medborgarna i Sverige inte heller fått ta ställning till. Massinvandringen av personer från mycket främmande kulturer ät tänkt att bryta ned det folkliga motståndet emot den växande överstatligheten inom EU. Fientlig invandring som metod för att bekämpa folkligt motstånd är väl känt från historien. Sedan EU tagit sina 70-80 procent och våra folkvalda 15 procent återstår 5-15 procent av den svenska demokratin för medborgarna att slås om.

”Frihetens stamort på jorden” är numera i praktiken en diktatur. Den här utvecklingen har möjliggjorts av att medierna övergett rollen som kritiska samhällsgranskare och i stället börjat agera medlöpare till den politiska makten.

Källa: kärnan i detta är från en insändare i Norra Skåne 13.5.09