februar 19, 2010

Den politiska galenskapen i Sverige

Bonjour,
Jag bor i Frankrike sedan 12 år och besöker Sverige under någon sommarmånad för att hälsa på familj och vänner. Jag blir lika deprimerad varje gång jag ser mitt fosterland på ett långsamt utförsglid från A till B-nation p.g.a. en konspiration av politiker/journalister (de som i dagligt tal refereras till som PKA - Politiska Korrekta Apostlar) som utan att ha konsulterat medborgarna beslutat genomföra den största sociala revolutionen i Sveriges historia; massinvandring/mångkulturellt samhälle.

Det som bekymrar mig mest är bristen på demokrati och okänsligheten för folkopinionen. En stor majoritet av svenska folket, inkl. ambitiösa invandrare under 60-talet och bakåt ser med sorg och vrede på ert "projekt", men det tar ni ingen hänsyn till. Ni har er dolda PKA-agenda som lär ha istiftats av Palme 1973. Problemet med svensk politik från svenskarnas sida är att deras medverkan till samhällsutvecklingen begränsas till en inbjudan att rösta på i förhand bestämda listor/partier vart 4e år. I övrigt är de helt utestängda från inflytande via media eller politisk påverkan.

Det lär finnas närmare 500.000 muslimer i Sverige varav 5% är flyktingar medan övriga 95% är ekonomiska migranter och som alltså utgör en huvudingress i det mångkulturella samhälle som ni aningslöst och utan djupare kunskaper om de långsiktiga konsekvenserna håller på att skapa. Ni har ju representanter ute i Europa, varför ber ni inte dem informera er om verkligheten utanför den svenska horisonten? Frankrike t.ex har en stor och djup förankring i världen utanför sitt eget revir, mycket tack vare sin kolonialhistoria. Men....Frankrike är inte mångkulturellt.

I Frankrike finns bara en kultur, den franska och den som inte accepterar och anpassar sig efter den är inte välkommen att stanna. Det franska kravet för att få uppehållstillstånd är:
1. man skall behärska språket
2. man skall kunna och förstå innebörden av texten i nationalhymnen
3. man skall visa respekt för flaggan och franska värderingar i samhället
4. man skall acceptera det sekulariserade samhället och inte demonstrera religiösa symboler i skola, arbets eller offentliga platser.
5. (ny lag) man får inte dölja ansiktet.

Alltså, en muslim som vägrar ta en arbetsgivare i hand t.ex. blir utestängd från arbets och bidragsmarknaden. Alltså (om jag har förstått det rätt) tvärtom mot i Sverige, där bl.a. Du har drivit ett mål som resulterade i att en invandrad muslim fick 60.000 i skadestånd för att att inte ha fått en anställning p.g.a. att han vägrade ta arbetsgivaren i hand. (!)

Jag skulle värdesätta om Du ville klarlägga detta fall för mig (och förhoppningsvis korrigera mina uppgifter) så att jag inte missinformerar mina franska vänner och läsare.

Med vänlig hälsning
Ulf Bergström