februar 26, 2010

Diplom til tidl. statsminister Anders Fogh Rasmussen

I Danmark mindedes vi 26.2.2008. den triste fredsslutning (Roskildefreden 350-år).
Samme år indstiftede ”vi” et ”Corfitz Ulfeldt-Diplom”.
Det blev i 2008 givet til den danske udenrigsminister Per Stig Møller, der svigtede kampen for ytringsfriheden.
Nævnte diplom er i dag til morgen sendt til tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen via Venstres folketingsgruppe.

Kopi af diplomet og pressemeddelelsen bliver rundsendt i Skandinavien.

Skulle nogen have glemt vor Danmarkshistorie (eller aldrig hørt om den i skolen!) så kan man repetere her nedenfor (rundsendt til Danmark og Norge). Lad os lige kort repetere en sørgelig del af vores fælles historie: Frd. 3 erklærede (dumt nok) krig mod Karl 10. Gustav 1657. Frd. 3´s svoger, den mægtige adelsmand Corfitz Ulfeldt (gift med Eleonora Kristina) var imod kongen og sluttede sig til Danmark-Norges fjende: Sverige. Svenskekongen rykkede med sin hær op gennem Jylland, og i den voldsomt hårde vinter 1658 gik han med hele sin hær over Lillebælt til Fyn og videre til Langeland og Lolland og op gennem Sjælland med kurs mod København. Situationen var fortvivlende. Forsvar var umuligt, så man blev tvunget til at slutte den mest sørgelige fred nogensinde i vor historie, Roskildefreden 26. februar 1658. Danmark mistede Skåne, Halland og Blekinge og Norge mistede Bohuslen og Trondhjem med Romsdalen.