april 24, 2015

Samfundet er indforstået

Til en anonym Morten på Snaphanens blog

 Mortens kommentar til Snaphanens artikel om "Europeiske politikeres krig mod de svageste" slår ned på noget meget væsentligt: socialsektorens personale synes indforstået med at muslimer udnytter de pigebørn, der er blevet ødelagt i samfundets løsslupne demoralisering, gennem stoffer, alkohol, sex, kriminalitet etc.  en linje, som har præget Europa i mange år. Den har en påfaldende lighed med de såkaldte kommunistiske langtidsmål, som alle gode kommunister skulde/burde  bruge for at nedbryde Vestens demokratiske samfund. Det vigtigste budskab er at bryde den normale samhørighed mellem forældre og børn og overlade opdragelsen og varetagelsen af børnene til socialsektoren. Denne ideologi blev råbt ud over alverden efter anden verdenskrig under dække af fremgang og frihed: børn skulde selv bestemme over sig og sit. Denne ideologi væltede kraftfuldt frem igennem ungdomsoprøret i 68, styrket af narkotika og henrykkelse over fri sex, kollektiv sex, sex i alle afskygninger. Ideologien havde allerede da så godt fodfæste, at det ikke bare var overfladigt ungdomshalløj, men havde sine politiske fortalere i Europas socialistiske politikere.

Gamle tanker og gammel moral blev udskiftet. Nogle fagområder gik i spidsen som indpiskere, psykologer og socialrådgivere, der som "experter" ikke kunde sættes spørgsmålstegn ved. Det gjaldt at "trives". Børnene skulde have det godt. Ikke for meget skolegang, ikke for mange overvejelser, prøve dit og prøve dat, stjæle i stormagasinet, ryge en "fed", pyt med det hele. Pædagogerne, der skulde opdrage på dem, der droppede ud, var vokset op under samme indoktrinering: man skulde trives, hygge sig, ikke tage det for tungt, opleve noget. Ikke bestemme, ikke forbyde noget, ikke rette, ikke korrigere, ikke straffe..
..
I 68 havde man endnu ikke nogen muslimsk invasion og besættelse og man anede ingenting om deres verden, men da den først brød ind over EU med fuld styrke efter EU's aftaler med araberne, så  man først hvor "nyttigt" det var med disse fortabte, ødelagte børn. I følge Morten er det i socialsektorens interesse, at de "kan "fodre" seksuelt hjem- og rodløse, muslimske mænd med "marginaliserede" europæiske piger. Så derfor lukker pædagoger og socialpædagoger øjnene for misbrugsfænomener. Fordi teorien er, at når muslimske mænds seksualitet får afløb på svigtede danske og engelske piger - så farer de lidt mindre rundt og reagerer lidt mindre aggressivt i almindelighed."  Hertil kommer at socialsektorens personale jo selv er blevet opdraget under de samme løsslupne normer som disse piger og under den samme landsgældende politik, som de dyrker. 

Umedvidende er disse pigebørn blevet et slags levende værn for samfundets "pæne piger". De står til rådighed for de muslimske mænds uudslukkelige sexuelle krav og er lette at håndtere, eftersom  deres klager ikke bliver hørt. EU's politikere har inviteret muslimerne til at komme til vore lande, og vi har længe kunnet iagttage, at de uden større hensyn til EU's egentlige befolkninger bestræber sig på at komme dem imøde på alle mulige måder. Således viser også Lissabontraktaten år 2007, at man forstod og tænkte på, hvordan man skulle løse problemet med muslimernes sex: man ændrede denne traktat i forhold til alle tidligere EU-traktater og åbnede for den mulighed at forandre vore europæiske love imod pædofili, vel vidende at pædofili er godtaget og meget dyrket i de muslimske lande, mens man i Europa ser på pædofili som noget yderst vederstyggeligt.

EU synes at være ledet af korrupte og perverse politikere.

Gdertrud Galster