april 28, 2015

Masseindvandring standset på een dag

Australsk løsning på bådflygtningeproblemet

Fra den ene dag til den anden blev bådene effektivt stoppet, en masse liv reddet fra druknedøden, og menneskesmuglerne måtte se sig om efter en anden beskæftigelse.

af H. K. HEJGAARD KNUDSEN Westview Farm Balaklava Sydaustralien


Skal de kaotiske tilstande på Middelhavet ophøre, er der kun en realistisk løsning. Bådafgangene fra Afrikas nordlige kyst skal stoppes.
Denne løsning er der få, der nævner, næsten alle taler om, at de nødstedte i de usødygtige både på havet skal reddes, hvilket de naturligvis ubetinget skal. Men når de først begynder at smide hinanden over bord, bliver situationen komplet umulig at håndtere.
Hvilken løsning forestiller man sig på land, i dag, i morgen og til næste år? Ingen har tilsyneladende svaret, hvilket er begribeligt.

Smuglernes kronede dage
Her i Australien havde vi, indtil den liberale regering kom til magten i september 2013, nøjagtig det samme problem. Menneskesmuglerne havde kronede dage, de opkøbte udrangerede indonesiske fiskekuttere, og i disse sendte de tusindvis af stakkels flygtninge til Australien, der virkede som en magnet.
Australien var det forjættede land, og flygtningene solgte alt, hvad de ejede, for at kunne købe en billet til kontinentet. Som det netop nu opleves i Middelhavet nåede et stort antal aldrig frem, fordi mange usødygtige fiskefartøjer endte på havets bund sammen med flygtningene.
De Liberale gik til valg på at stoppe menneskesmuglernes indbringende forretning og det fra dag ét efter valget. Overskriften var "Stop the boats". Efter at titusinder var landet på den australske kyst gennem de foregående seks år, var det dog med en velbegrundet skepsis, vælgerne modtog dette budskab fra de Liberale. For de fleste så det ud, som om det var umuligt at stoppe den voldsomme strøm.
Og hvad skete der, efter at De Liberale overtog taburetterne for 18 måneder siden? En, kun en eneste båd (med 84 flygtninge) er siden nået frem til den australske kyst.
Bådene blev effektivt stoppet, en masse liv reddet fra druknedøden, og menneskesmuglerne måtte se sig om efter en anden beskæftigelse.

Mørklagt grænsekontrol
Hvordan den voldsomme massevandring kunne standses fra den ene dag til den næste, er det svært som australsk menigmand at danne sig et overblik over, idet grænsekontrollens indsats stort set er mørklagt.
Men bådene vendes om, inden de når ud af indonesisk farvand, og er disse både så usødygtige, at en returnering er uforsvarlig, bliver bådflygtningene omladet til store gummiflåder, der sættes i bevægelse tilbage til det sted, hvor de kom fra.
Den australske regerings kompromisløse politik er den, at folk, der er kommet ind i Australien ad bagdøren, under ingen omstændigheder kan bosætte sig i landet. Har man ønske om at immigrere til Australien, skal man gennem de legale kanaler.
Australien har derfor netop indgået en aftale med Cambodja, om at dette land modtager et antal af de flygtninge, der er anerkendt som reelle, men som ikke har fulgt reglerne for immigration.

Modtager FN-flygtninge
Det var bestemt ikke Cambodja, disse mennesker havde i tankerne, da de overgav deres sparsomme midler til menneskesmugleren.
Nu har de valget mellem Cambodja eller deres hjemland, og mon ikke en stor del vælger den sidste løsning? En del af forklaringen på strømmen mod Europa kan formentlig findes i Australien, hvor der nu effektivt er lukket af. Og derfor ville det nok ikke være nogen dårlig idé, hvis ansvarlige EU-folk tog en tur ned til deres kollegaer down under.
Denne tur kunne være en genvej til en løsning.
Nu skal man ikke i Danmark tro, at Australien ulmer af racehad. Indtil sidst i 1960' erne var Australien et "hvidt" samfund, men sådan er det slet ikke mere. Vi er et samfund med alle farver repræsenteret. De såkaldte fremmedfjendske partier er uden for enhver indflydelse, og hvert år modtager Australien et stort antal FN-flygtninge, alle reelle og legale.
Regeringens kompromisløse politik er den, at folk, der er kommet ind i Australien ad bagdøren, under ingen omstændigheder kan bosætte sig i landet.


          Kilde: JyllandsPosten