april 27, 2015

Politiets lynaktion mod et Al Qaeda-netværk på Sardinien.


Et terroristnetværk med forbindelser til Al Quaeda og med base på Sardinien, med penge og våben i overflod og med kapacitet til at arrangere attentater også i vort land (Italien), f.ex. efter hvad der er opsnappet - i Vatikanet. Det er hvad politiet er kommet under vejr med ved de udforskninger de har gjort allerede fra 2009 som afslørede organisationen: 18 personer skulde overvåges i fængslet, hvoraf de ni er fuldført (8 pakistanere og 1 afghaner) - mens andre tre endnu er eftersøgt og andre er stukket af til udlandet.

Lynaktionen har fundet sted i Sassari, Bergamo, Macerata, Rom, Frosinone og Foggia: de anholdte har måttet svare på terroristhandlinger i udlandet (det groveste var blodbadet på torvet i den lille by Meena Bazar i Peshawar den 28. oktober 2009 med mere end hundrede ofre) og illegal indvandring, der blev brugt som en kilde til finansiering : en del af de illegale kom til Italien, andre kom til lande i Nordeuropa.

For at tilpasse sig Italiens regler om indrejse og opholdstilladelse lavede man falske arbejdskontrakter udstedt af sympatiserende entrepanører eller man udgav folk for at være ofre for etniske eller religiøse forfølgelser. I følge udforskerne  har to af medlemmerne i organisationen været med i netværket i Pakistan, der skulde beskytte sheik Osama bin Laden, men hovedpersonen i det aktive netværk i vores land (Italien) var dækket af en leder i den pietistiske bevægelse "Tabligh Eddawa". Manden, der var imam og korantolker opererede imellem Brescia og Bergamo og støttede indsamlingen af midler ved de pakistanske-afghanske selskaber der havde slået sig ned i området.: pengene blev så sendt til Pakistan gennem "kurerer" eller ved brug af "hawala"-systemet, som gør det muligt at exportere pengesummer ved at levere dem til en terminal i den udenlandske stat.

Lynaktionen er "en extra ordinær operation" og en bekræftelse på, "at vort system fungerer", understreger indenrigsminister Angelino Alfano. "Vi har et stortartet demokrati og et storartet land, som sætter os i stand til at klare sådanne angreb". Fundamentalisme giver "en alvorlig politisk fare , fordi den skaber uendelig megen vold" sagde statssekretæren i Vatikanet, Pietro Parolin: hvad angår risikoen for terrorisme  "er vi alle udsat "og "vi er allesammen bange, men på samme tid er Paven meget rolig i denne sag. Se bare hvordan han møder personer med stor åbenhed og alvor",

Nyhedsburauet agi