april 06, 2015

Kopi af

- mandag den 6. april 2015

Regeringen blæser på borgerne - prioriterer igen asylansøgere over danskerne!

Jeg håber, at alle har en god påske. Har nydt nogle fridage. Selv om det har været lidt koldt, har solen sneget sig frem. Regeringen gør sig klar til valg. Prøver at købe danskerne med store kampagner. Men vi skal fortælle, hvad regeringens politik betyder for Danmark - så skal danskerne nok tage stilling.

Og det er velkendt, at som konsekvens af regeringens mange lempelser i udlændingepolitikken, har vi set en tilstrømning af asylsøgere til Danmark, som ikke er set magen til i mange år. Det sætter kommunerne under et kæmpe pres, for det er dem, der i praksis skal tage imod de mange nye flygtninge. Ifølge Kommunernes Landsforening og regeringen skal der alene i år findes boliger til cirka 12.000! Som om dette ikke er mange nok, kommer familiesammenførte oveni...

Derfor er regeringen nu kommet med et lovforslag, der skal give kommunerne friere hænder til at indkvartere disse flygtninge, mens borgerne i de enkelte kommuner til gengæld bliver kørt ud på et sidespor. Hvis, eller man skulle måske snarere sige når, loven bliver vedtaget i Folketinget, så kan for eksempel en nedlagt skole på bare to uger blive omdannet til et hjemsted for flygtninge. Og de lokale har altså blot 14 dage til at gøre indsigelse, hvis de ikke kan se det fornuftige i at blive naboer til et sted, der afgørende ændrer karakter. Tidligere havde de lokale ret til at blive hørt i otte uger, men nu bliver deres muligheder for at gøre indsigelse altså voldsomt begrænset.

Regeringen lader dermed som følge af sin uansvarlige udlændingepolitik hånt om danskernes rettigheder. Men det er altså fuldt forståeligt, hvis der er borgere, der mener, at det er en dårlig idé, at der presses et større antal flygtninge ind i ens nærområde. Avisen Politiken har eksempelvis skrevet om en nedlagt skole i Ribe, der står over for at skulle huse flygtninge. Borgerne giver i artiklen udtryk for deres bekymring. ”Jeg synes, det er groft, at kommunen får frit spil til at beslutte, om der skal bo flygtninge. Det går ud over huspriserne i området, og det er jo os, der har betalt for husene”, siger en. En anden siger, ”det er en knægtelse af demokratiet”.

Ja, det er faktisk lige, hvad det er!

Den korte høringsfrist gør borgerinddragelsen til en illusion, og dette viser med al tydelighed, at der er store konsekvenser forbundet med regeringens udlændingepolitik. Det er altså ikke kun et spørgsmål om, at udgifterne til asyl, familiesammenføring m.v. er gået fra 2,9 milliarder kroner i 2011 til forventet 9,2 milliarder i 2015. Det handler også om, at basale borgerrettigheder nu bliver indskrænket i et væsentligt omfang. Advokat og specialist i miljøret Håkun Djurhuus har sagt følgende om forslaget: ”Det er totalt uacceptabelt, fordi loven - selv med to ugers høringsfrist - vil underkende borgernes mest centrale rettigheder i planloven. Jeg mindes ikke, at jeg har set et så vidtgående forslag før. Det er helt usædvanligt”.

At kommunerne i vid udstrækning tager vel imod dette drastiske skridt fra regeringens side, undrer mig egentligt ikke. De har fået pålagt en urimelig stor opgave fra regeringen, og nu kommer regeringen dem så, på bekostning af borgerne ganske vist, lidt til undsætning. Den undsætning er kommunerne selvfølgelig glade for, når de nu har fået opgaven. Til gengæld undrer det mig gevaldigt, at der ikke er flere partier i Folketinget, der siger klart fra over for denne konsekvens af regeringens udlændingepolitik. At de ikke siger, at det her grundlæggende er forkert.
Lovforslaget var til 1. behandling i Folketinget lige før påske, og LA, V og K mener, at lovforslaget er nødvendigt efter omstændighederne. Med omstændighederne menes altså det voldsomme antal af asylansøgere, der søger mod Danmark. Man accepterer altså, at borgernes rettigheder skal knægtes som følge af regeringens udlændingepolitik! Men det bør ikke være sådan. Vi kan vælge noget andet!

Udlændingepolitikken må justeres kraftigt, således der ikke kommer så mange asylansøgere til Danmark. Der skal ikke komme flere, end at vi er i stand til at håndtere dem uden, at der skal ske indgreb i borgernes rettigheder. Fra 2002 til 2011, hvor Dansk Folkeparti havde indflydelse, kom der i gennemsnit cirka 3600 asylsøgere til Danmark. I 2012 - efter Helle Thorning-Schmidt kom til - kom der 6184. I 2013 kom der 7557, og sidste år blev det til næsten 15.000 asylsøgere!

Disse tal viser, at vi kan styre udviklingen, hvis vi vil! Denne regering vil ikke - og bliver derfor nødt til at indskrænke danskernes rettigheder. Vi vil en anden vej!

Kristian Thulesen Dahl