april 03, 2015

Det handler IKKE om sex - kommentar fra Spydpigen!

Her kommer Spydpigens kommentar til  indlæg "Det handler ikke om sex, men om MAGT"  2.4.15.
Har du ikke læst den, så slå tilbage og læs den, inden du læser kommentaren her:

Denne artikel fra en svensk TV-debat 1. april var et angreb på menneskerettighedernes artikel 16, punkt 3, som siger:
Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse.
Lignende angreb har fundet sted i halvtredsindstyve år eller mere, stadigt mere aggressivt. De har rødder i kommmunismen og er rettet imod demokratiet. Formålet er, at forældreretten skal bort og overtages af et efterhånden komunistkonverteret statsapparat. Socialdemokratiet, som tidligere var anset som en slags dørvogter mod kommunismen, blev inficeret under den kolde krig.

Socialdemokratiet lod psykolog Eggert Petersen udforme et nyt detailleret partiprogram i 1969, året efter ungdomsoprøret, hvor man fastslog en ny linje. Heri forklaredes, hvordan familiemiljøet skulde indrettes: "Der sikres individet....større frihed til selvudfoldelse gennem..  retten til fra den seksuelle modenhedsalder (ca. 11-13 år: Spydpigen) dels selv  at bestemme sit seksualliv og dels at anvende  passende forebyggende midler, der gratis stilles til rådighed med behørig vejledning."

Disse "socialdemokratiske" tanker brugtes her som taktisk våben i det aktuelle svenske TV-program 1. april 2015: hvem skal bestemme børns sex? Forældrene? børnene selv? (Børnene naturligvis, andre forslag nævnes ikke, andre løsninger existerer ikke, og diskussionen er afsluttet.

Hvorfor er dette sex-spørgsmål  så vigtigt? Fordi det vilde være et skridt i den rigtige marxistiske retning. Fordi det vil være afgørend for samfundsstrukturen om 20-30 år, når børnene som voxne kommer til styret.Kilder: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/tonaringar-nekas-preventivmedel
Det danske Socialdemokratis Trivselsprogram fra 1969. RFSL, RFSU og teaterforestilling i Malmø om den norske Elise Ottesen-Jensen, kaldet "Ottar"
Tidsskriftet "Ottar", gender-bloggen "Genusfolket" m.m.
EU og WHO (World Health Organisation)s samarbejde om at få gennemtrumfet obligatorisk sexundervisning for alle børn i EU fra 3-4-års alderen i løbet af år 2015, hvilket vakte furore i flere lande. Jeg har omtalt det flere gange her på bloggen. Seselv...