april 22, 2015

Svensk valgsystem er problematisk

I årevis har der været klaget over Sveriges valgsystem, både fra vælgerskaren og fra udlandet. Nu har en ny gruppe gjort opmærksom på en  ny mulighed for fusk og snyd.. Det er meget pinligt, at et så veludviklet land som Sverige, der altid gerne  bryste sig i forhold til omverdenen, skal have det siddende på sig.

Ny grupp kräver: Stoppa valfusket i Sverige!

Vallokal_sedlar-640x251_c
DISPATCH INTL Kan det pågå valfusk i Sverige? Den frågan ställer sig en nybildad grupp som vill engagera alla riksdagspartierna i rejäla kontroller av de svenska valresultaten. “Alla borde ställa upp på detta”, säger gruppens talesman Lars Agerstig till Dispatch.
De flesta svenskar känner sig nog övertygade om att valsystemet är demokratiskt och säkert. Ändå förekommer det vid varje val att valsedlar från ett eller flera partier försvinner från vallokalerna, och den som vill rösta på ett parti utan valsedlar måste alltså gå fram till en valförrättare och be om rätt lapp – och därmed avslöja sin valhemlighet. I Danmark finns inte denna risk eftersom man där bara använder en enda valsedel, där alla partier finns med.
Lars Agerstig
Lars Agerstig
Men det är inte detta förfarande som ”Stoppa valfusket” fokuserar på, även om de tycker att rejäla förbättringar bör göras även i vallokalerna. Det man har upptäckt är att ingen har kontroll på vad som händer i Valmyndighetens databas från det att röstetalen matats in till dess att resultatet redovisas.
– Vi tror att man kan känna sig ganska trygg med den rösträkning som sker, säger Lars Agerstig. Där sitter ju rösträknare från alla partierna och där finns många ögon som håller koll på de andra.
När rösträkningen är avslutad skickas alla avgivna röster i en förseglad låda till Länsstyrelsen, där den öppnas och kontrollräknas. När allt stämmer utses en person som matar in resultatet iValmyndighetens databas.
– Därefter vet ingen vad som händer. Ingen kontrollerar att det som kommer ut faktiskt stämmer med det som matades in, säger Lars Agerstig.
Men vad skulle kunna hända i databasen?
– Det finns två sätt att mixtra med resultaten. Det ena är att någon har skickat in ett så kallat spyware (spionprogram) i databasen, som har till uppgift att omfördela röster. Låt oss säga att den som skickat in detta spyware inte vill att Folkpartiet ska bli för stort. I ett valdistrikt kanske Folkpartiet har fått 100 röster. Programmet drar då av tio stycken och fördelar dessa på övriga partier.
För dem blir det bara några promilles ökning, men Folkpartiet har förlorat tio procent av sina röster i detta distrikt.
– Den andra möjligheten är egentligen samma sak, men kan bero på att de som har byggt systemet redan från börjat har programmerat det att omfördela röster.
Men låter inte detta övermåttan konspiratoriskt?
– Inte alls. Alla vet att det är pengar som styr världen. Om mäktiga personer riskerar att förlora pengar om Sverige för en viss politik, har de ett enormt intresse av att styra valresultatet. Och det enda vi faktiskt begär är en granskning av Valmyndighetens databas. Vi har förstås talat med Valmyndigheten och de medger att de inte ens har tänkt på den här möjligheten.
Gruppen Stoppa valfusket kommer i veckan att skicka ut sitt förslag och sin uppmaning till alla riksdagspartier och alla stora medier i Sverige. Förslaget går ut på att varje parti utser en granskare, en dataspecialist, som sitter med när rösterna räknas i nästa val.
– Innan röstetalen matas in i Valmyndighetens databas så skickas hela programmet över till granskarnas datorer, som då är fria från spyware. Därefter jämför man resultaten – stämmer allt överens har vi inget valfusk, men om siffrorna skiljer sig så har vi ett stort demokratiskt problem och ett valresultat som givetvis måste ogiltigförklaras.
Lars Agerstig hoppas på stor uppslutning för gruppens förslag.
– Vem kan vara emot det? frågar han retoriskt. Det enda vi begär är ju en kontroll av systemet så att vi kan utesluta valfusk.
Fotnot: Stoppa valfusket har en Facebook-sida som hittas här.
Ingrid Carlqvist
image
Ny grupp kräver: Stoppa valfusket i Sverige!
Kan det pågå valfusk i Sverige? Den frågan ställer sig en nybildad grupp som vill engagera alla riksdagspartierna i rejäla kontroller av de svenska valresultaten. “...
Forhåndsvis efter Yahoo