april 16, 2015

Han vill islamisera Sverige


En skribent i Sydsvenskan tycker att vi skall ändra lite på svenskheten, så den blir islamisk!
http://www.sydsvenskan.se/asikter/vi-maste-bygga-en-ny-svenskhet--med-plats-for-fler-sorters-manniskor/
"Vi måste bygga en ny svenskhet", säger Hasslert.


Alla vill gärna behålla den kultur de har vuxit upp med. Det gäller också den muslimske Hasslert i Skåne. Därför tycker han naturligtvis att Sverige måste göras om och islamiseras.

"Vi måste tala om ett nytt vi", "Vi måste bygga en ny svenskhet" skriver han i Sydsvenskan utan att tänka på, att skall det vara en ny svenskhet, då är det inte längre Sverige! Säkert utan att ana det har hans idé rötter i början av 1900-talets USA, där man i 1909 stiftade USA's National Committee for Mental Health. Tanken var en sund själ i en sund kropp, men man ville gå rationellt till verks: "Vi skall skapa ett nytt människosinne och en ny jord inom en generation" hette det entusiastiskt. Rockefeller Foundation stödde folkrörelsen. Det gick i mellantiden inte så snabbt, men det gick, och vid slutet av sista världskriget upprättade den kanadensiska psykiatern Brock Chisholm Världssammanslutningen för Mental Sundhet (World Federation of Mental Health). Målsättningen var att främja största möjliga mentala välbefinnande bland alla folkslag. Vem kunde inte ansluta sig till detta? Det gjorde man i stor stil, men helt speciellt inom de relativt nya universitetsämnena: psykiatri och psykologi.

Hasslert tycker inte om 1930-talets Sverige och skriver därför bara om dess "svarta baksidor": nationaliteten och psykologers och psykiaters användning av minoriteter som försökskaniner till t.ex. hjärnoperationer och liknande ohyggliga övergrepp. De goda sidorna i förhållande till nutiden nämner han inte: Familjen var t.ex. ännu ett fast begrepp, föräldrarna hade förpliktelser och ansvar för sina barns uppfostran och hade mycket mera tid till deras  barn, därför att mammorna var hemmagående. Detta finns knappt mer. Var har föräldramyndigheten tagit vägen? Man håller på att avskaffa den.

"Vårt svenska perspektiv... har inte lämnat folkhemsromantiken", skriver Hasslert. Nej, tyvärr. De blyga (eller underkuvade?) svenskarna vågar inte att stå upp i en församling och säga vad de menar. Det finns ingen demokrati. Ändå rosar de sig för att ha demokrati och försöker att inbilla sig själva att den till en varje tid sittande statsministern är en slags pappa för dem som handlar gott och rätt på deras vägnar.

"Vi måste bygga ett nytt vi, som kan innehålla många sätt att vara svensk på, inklusive ett muslimskt. Annars kommer vi fortsätta tappa kompetent arbetskraft..." (sic!) "Människor med annan etnisk, religiös eller kulturell bakgrund än svensk måste ses som en tillgång". Oj, Oj... Skall det inte mera till? Det var lättvindigt! Då förstår jag bättre Reinfeldts snack.

Det måste ändras några lagar, bland annat om manlig omskärelse och slakt av djur för att de muslimska minoriteterna kan "se sig själva som svenskar".
Nej, för så har de ju sagt adjö till deras "svenskhet".

Hasslert menar tydligen att kommunerna skall hålla allmänna fester "för att främlingar kan känna samhörighet med sin nya tillvaro som svenskar i det nya vi:et". Det gör kommunerna ju redan t.ex. på Nationaldagen eller vid Midsommar, men har du sett någon muslim ta del? Nej, det står i koranen, att muslimer inte får vara vänner med kristna och judar.

Spydpigen