april 18, 2015

Cherif El-Ayouty


   CHERIFFEN FORSVARER DANMARK


Bevar Danskernes Frihed, Velstand, Tryghed, Værdier, Arv, Kultur og Danskhed.

Danmark skal forsvares effektivt på egen jord og ikke kun ved grænsen. Hvis dette ikke gøres, er alt andet ligegyldigt.


Ved Folketingsvalget vil jeg, Cherif El-Ayouty, repræsentere Københavns Omegns Storkreds som løsgænger, fordi jeg ikke vil lade en partigruppes kompromistaktik tvinge mig til at løbe fra de løfter, jeg afgiver her. Jeg er indstillet på at samarbejde med andre medlemmer af Folketinget, men jeg vil aldrig stemme for beslutninger, der svækker danskernes frihed, sikkerhed og velstand.

Jeg er ikke en politiker med erfaring på Christiansborg, men er det ikke ved at være på tide, at nyt blod og ny tankegang introduceres på “Borgen”? En kuvøse politiker er jeg ikke og har gennem årene prøvet mange typer af arbejde. Fra håndværker til administrerende direktør af internationale firmaer. Fra servicemand til videnskabsmand. Jeg  har skrevet bøger artikler, holdt foredrag, deltaget i mange TV interview; og debatteret politiske emner.

Med 50 års livserfaring fra 111 lande, har jeg kunnet konkludere, at Danmark er verdens bedste land at leve i. Det, som danskerne har opnået gennem deres historie, er det allerbedste, menneskeheden har opnået. Dette skal vi ikke være flov over, vi skal være stolte af. Desværre er vores gevinster ved at forsvinde, fordi en fare, vi ikke kendte til, ætser vores livsgrundlag.

I dag er Danmark angrebet af kræfter indefra, som landet ikke er udrustet til at bekæmpe på grund af manglede erfaring og viden på området. Jeg vil sørge for, at danskerne kommer til at forstå, at de har fjender, der åbent afviser og bekæmper alt, der er dansk. Derfor er det livsnødvendigt at lægge en forsvarsstrategi i stedet for hovsaløsninger, idyllisering af parallelkultur og smukke hensigtserklæringer.

Min specialviden om flytninger, indvandring, ekstremisme, terror, radikalisering og fundamentalisme har jeg fået på egen hånd gennem forskning i “marken” og ikke bag et skrivebord. Jeg føler, at vores politikere i den seneste tid, hopper op og ned rundt om problematikken og kalder det for fremskridt. Jeg ønsker at opnå en ægte, klar og positiv udvikling til landets gavn.

De fleste af EU’s lande har ikke opnået den livskvalitet, Danmark har forsket sig til igennem tiderne. Derfor er EU ikke kvalificeret til at bestemme over os, da det kun vil forværre vores livs kvalitet. Vi kan være medlem af det europæisk samfund uden at forringe det, vi har opnået af gevinster gennem tiderne. Vi skal leve i et partnerskab, ikke et diktatur! Danmark skal forsætte med at være Danmark og ikke opløses i et europæisk blanding af samfund. Vi er langt mere udviklet end dem.

Vores love, internationale aftaler og straffe barometer skal tilpasses vores tider. Jeg vil støtte Folketinget i alt, hvad der kan sikre os et liv med tryghed.


Danmarks befolkning er verdens lykkeligste.
Vi skal sikre, at dette ikke ændres.