april 07, 2015

Ud af skammekrogen!

Fra Expressen:

Det er tydeligt, at der begynder at ske ting og sager i svensk indvandringsdebat. Alliancepartiernes kursændring i indvandringspolitikken er glædelig, skriver Linus Bylund og Markus Wiechel fra Sverigedfemokraterne.

Velkommen ud af skammekrogen, Alliancen!

Vi har länge fått utstå förolämpande glåpord för vår politik. Men nu är det glädjande att allianspartierna börjat driva en snarlik linje, skriver Sverigedemokraternas Linus Bylund och Markus Wiechel.
Riksdagens Socialförsäkringsutskott har nyligen behandlat motioner från allmänna motionstiden. Bland dessa återfinns förslag om strängare regler kring försörjningskrav för anhöriginvandrare, införande av språkkrav för medborgarskap, krav på kunskaper om det svenska samhället för den som vill bli medborgare samt att utlänningar som begår grova brott regelmässigt ska utvisas.
Förslagen förefaller måhända inte särskilt märkvärdiga när man läser en debattartikel av Sverigedemokraterna. Nämnda förslag är politik som vi har drivit under alla våra fem verksamhetsår i Sveriges riksdag. Det anmärkningsvärda – och mycket glädjande – är att förslagen som nämns ovan inte alls kommer från oss Sverigedemokrater, utan från riksdagsmotioner från Moderaterna respektive Folkpartiet.
Det är tydligt att det börjar hända saker i svensk invandringsdebatt. Den havererade invandringspolitiken och den misslyckade integrationen är inte längre tabu att tala om. Fler och fler tycks förstå att kravlöshet är dåligt för såväl mottagarlandet som för....

Læs videre: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14c92ad176e30f22