april 16, 2015

Dr. Margrethe har fødselsdag

Er det ikke en fantastisk dronning, vi har?  Hun forstår, at der bedste man kan gøre, når man har klokket i det, er at tage fat på sagen og få rettet den til. Politikere derimod tør så godt som aldrig indrømme deres naivitet, men gør det værste, man kan gøre: fortsætter deres påbegyndte naive snak i håb om at dække den til!!!

Pittelkov skriver i Den korte AvisHvilket chok.

I årtier har de snakkende klasser taget Dronning Margrethe til indtægt for deres egne synspunkter i debatten om indvandring. De er aldrig blevet trætte af at henvise til hendes bemærkninger i nytårstalen fra 1984, hvor hun skosede danskerne for deres holdning til indvandrere:

”Så kommer vi med vores danske humor og vores små, dumsmarte bemærkninger (…) det kan vi ikke være bekendt.”

Men nu kalder hun sin holdning fra dengang for ”naiv”. Det skete på mødet med pressen i går. Journalisterne virker rådvilde. Hvad er dog dette for noget?

Dronningen har skabt panik blandt de politisk korrekte.

Danske værdier og parallelsamfund
I søndags gav hun et interview til Berlingske, hvor hun talte meget lige ud om problemerne med kultursammenstød og integration. Hun fremhævede, at vi skal stille krav til dem, der kommer hertil:

”Ja, vi skal tage imod, men vi skal også fortælle, hvad vi forventer. For det er vores samfund, de kommer til. Vi skal gøre plads til dem, men de skal forstå, hvor de er kommet hen i verden.”

Dronningen kritiserede de indvandrere, der lukker af over for det danske samfund og danner deres egne parallelsamfund:

”Vi vil gerne give plads, men de er kommet til vores samfund, og de kan derfor ikke forvente, at deres gamle samfundsmodel bare kan videreføres her i landet. De skal kunne gå i moské, når de gerne vil – det skulle bare mangle! – men når de begynder at gøre ting, som ikke stemmer overens med det store mønster i det danske samfund, må de indse, at den går ikke.”

Af dette citat fremgår det, at Dronningen især har problemerne med indvandringen fra de muslimske lande i tankerne.

Terroristernes trusler mod ytringsfriheden
Dronningen var også meget klar i sit budskab om, at vi ikke skal bøje os for terroristernes trusler mod ytringsfriheden:

”Jeg ved, at der er nogen, som siger, at vi skal passe på, og vi skal selvfølgelig tænke os om, men vi skal sandelig også sige tingene, som vi synes, de skal være (…) De ønsker at skræmme os, men vi skal ikke lade os skræmme.”

Det må kaldes en temmelig skarp markering i forhold til de kredse, der gang på gang har talt for, at vi skal nedtone det danske samfunds grundværdier for ikke at krænke muslimer.

De politisk korrekte har sovet i timen
Når de politisk korrekte i den grad bliver hylet ud af den over Dronningens bemærkninger, er det et udtryk for, at de har sovet i timen.

De er blevet ved med at bilde sig selv ind, at udtalelserne om ”de dumsmarte bemærkninger” fra 1984 fortsat var fuldt dækkende for majestætens syn på tingene.

Men faktisk har Dronningen allerede for en del år siden justeret sine holdninger – selv om det er sket i mere forsigtige vendinger end dem, hun nu bruger.

Det skete således i nytårstalen i 2006, hvor hun sagde: ”Vi begynder at indse, at vi selv må forstå og gøre os umage for at forklare, hvad det er for nogle værdier, vort samfund bygger på.”

Dengang kom hun også med følgende opsigtsvækkende bemærkning: ”Vi ved nu bedre, hvad vi står for, hvor vi hverken vil eller kan give køb.”

Denne bemærkning var så opsigtsvækkende, fordi den var en slet skjult kommentar til det års store konflikt om Muhammed-tegningerne.

Dronningen leverede her et klart – om end indirekte – forsvar for ytringsfriheden. Det var mere end en vis Helle Thorning gjorde dengang. Hun og Socialdemokraterne gjorde alt for at angribe Jyllands-Postens brug af ytringsfriheden og statsminister Anders Fogh Rasmussens støtte til den.

Det blev fuldstændig overhørt
Som altid stod der også i 2006 en hærskare af frysende mennesker på Amalienborg Slotsplads, som i TV skulle hælde vand ud af ørerne over, hvad Dronningen netop havde sagt.

Men ikke én af dem nævnte Dronningens forsvar for de danske frihedsværdier. Ikke én! Det passede ikke ind i deres politisk korrekte verdensbillede. Og i de kredse har man en formidabel evne til simpelt hen at fortrænge virkeligheden, når den ikke passer én.

Nej, hun splitter ikke befolkningen
Dronningens udtalelser til Berlingske og på gårsdagens pressemøde har udløst en utilfreds mumlen i de snakkende klasser.

Nogle taler om, at Dronningen dermed splitter befolkningen. Men hun gør det stik modsatte.

Hun slår et stort slag for det danske samfunds stærke sammenhængskraft og høje tillid mellem borgerne. Hun virker bekymret over tendenserne til opsplitning i parallelsamfund og politisk-religiøse holdninger, der deler folk skarpt op i ”dem” og ”os” – for eksempel muslimer og vantro.

Opbakning
Samtidig mødes Dronningens udtalelser med en anden indvending fra politisk korrekte røster: Hun burde ikke blande sig så direkte i samfundsdebatten, lyder det.

Det er ganske relevant at diskutere, hvor langt de kongelige bør gå ind i debatten. Men det er reelt overhovedet ikke det, der er de politisk korrekte kritikeres ærinde.

De har ingen problemer haft med, at Dronning Margrethe blandede sig i 1984 med de ”dumsmarte bemærkninger”. Tværtimod har de hyldet hende for det.

Men nu har de svært ved at klare, at Dronningen markerer en anden holdning end deres. Og det er særlig slemt, at denne holdning deles af det store flertal af danskere.

Det skaber panik blandt de politisk korrekte.


Kilde:Pittelkov i Den korte Avis 14.4.15