april 26, 2015

Tilståelse

"Det er vores skyld!" skriver den kendte tyske journalist Henry Broder

Hvis De  vil være populær i disse dage i Tyskland, det være sig hos Günther Jauch i TV eller til en middag på en stjerne-resturant, så behøver De blot at sige: "Det er vores skyld"  Vi er skyld i at milllioner af afrikanere flygter fra Afrika - fordi vi har fisket hele deres fiskebestand. Vi er skyld i at tusinder drukner i Middelhavet, fordi vi sætter skodder op og har gjort Europa til en fæstning. Vi er skyld i tilstandene i Somalia, i borgerkrigen i Syrien, i Libyens forfald, for de mange døde i Irak - fordi vi blander os ind overalt. Eller også fordi vi netop ikke blander os og ikke hjælper de mange mennesker at komme væk fra elendigheden i deres hjemland.

Nå, der kan være noget om, at "vi" hellere skulde have holdt os væk i Irak og i Libyen. Så havde Saddam Hussein og Muhammar Gadaffi stadig haft magten og "vi" vilde have haft "stabile forhold" i disse lande i stedet for kaos, vold og forbrydelser. Eller heller ikke.

For intet menneske kan bagud sige, hvordan tingene vilder have udviklet sig.  Men i hvert tilfælde gælderdet nye "mea cupa" (min skyld). Vi er skyldige! Og derfor må vi tage imod alle, der vil komme til os,  det er vor "kristen pligt" at åbne alle hjerter og døre på vid gab og dele vor rigdom med dem, som det nyligt krævedes af en kendt tysk journalist, som selv ikke engang tænkte på at gå i spidsen som et godt exempel.


Kilde: Politically Incorrect